Nieuws

Geslaagd!

Door de redactie van de Bildtse Post

Trost hangt Lisa Lemstra uit St.-Annaparochie haar schooltas en speciale examenvlag in top: Jante is een van de 110 leerlingen die donderdag haar diploma kreeg uitgereikt. Voor het derde jaar op rij slaagden alle leerlingen van Campus Middelsee voor hun eindexamen.

Trost hangt Lisa Lemstra uit St.-Annaparochie haar schooltas en speciale examenvlag in top

De leraren en mentoren gingen in deze door corona bijzondere examentijd bij de leerlingen langs om het goede nieuws en de cijferlijst af te leveren. Directeur Eelco Bruinsma van Campus Middelsee sprak van “een emotioneel moment”, zowel voor de docenten als de leerlingen, “die keihard hebben gewerkt om hun diploma te behalen.
Want door corona was er nogal wat improvisatievermogen nodig om het zover te krijgen. Het geeft dit diploma des te meer waarde. Ondanks dat de criticasters iedere keer weer herhalen dat deze lichting geen Centraal Examen heeft afgelegd en zal worden aangemerkt als de coronageneratie. Als schoolleider heb ik er alle vertrouwen in dat deze leerlingen goed zijn toegerust voor hun volgende stap.” (foto: Jan Bonefaas)

Een overzicht met alle geslaagden:

Alle leerlingen van Campus Middelsee zijn in dit bijzondere schooljaar geslaagd. Hierbij alle namen van de scholieren die hun diploma hebben behaald. Gefeliciteerd!

Basis beroepsgerichte leerweg: Eline Boersma, St.-Annaparochie; Patrick Boonstra, St.-Annaparochie; Jelle Gerrit Bottinga, Bitgum; Ashley Bruinsma, St.-Jacobiparochie; Milan Dijkstra, St.-Annaparochie; Sylvana Hellinga, Menaam; Maryan Ibrahim, Stiens; Sietse Jansen, Stiens; Redmer Kramer, Hallum; Dano Kurshid, St.-Annaparochie; Naomi Lodewijks, St.-Jacobiparochie; Chinouk van der Meer, Vrouwenparochie; Verry van der Meer, St.-Jacobiparochie; Laurian Mukulumania, Berltsum; Andressina van Tessel, St.-Annaparochie.

Kader beroepsgerichte leerweg: Thomas Alberts, St.-Annaparochie; Cees Beimers, St.-Annaparochie; Phenmar Bom, St.-Jacobiparochie; Lizelotte Boonstra, Alde Leie; Rick Borninkhof, St.-Annaparochie; Karisma Dhanilal; Stiens; Luuk van Dijk, St.-Annaparochie; Klaas Faber, St.-Jacobiparochie; Linda Groeneveld, Berltsum; Hjalmer Hofstra, St.-Annaparochie; Elena Klein, Stiens; Sem Loomeyer, St.-Annaparochie; Yke van der Meer, Vrouwenparochie; Elohim Meijer, St.-Annaparochie; Tess Meijer, St.-Jacobiparochie; Damian Mein, Bitgum; Willem Nieuwhof, St.-Jacobiparochie; Ilse Reitsma, Berltsum; Senna Roembiak, St.-Annaparochie; Lianda Roorda, Berltsum; Eline de Ruiter, St.-Annaparochie; Alyna Sijbesma, St.-Annaparochie; Sipke Sijtsema, Hallum; Mischa van Stiphout, Hallum; Merel van Tuinen, St.-Jacobiparochie; Maud de Vries, Britsum.

Theoretische leerweg: Sjoke Andela, St.-Annaparochie; Durk Berg, Marrum; Maud van der Boon, St.-Jacobiparochie; Ilja Bouma, Oudebildtzijl; Niels Bouma, St.-Annaparochie; Lianne de Bruijn, Oudebildtzijl; Hilde Dijkstra, St.-Annaparochie; Finn Eekkerk, St.-Annaparochie; Inge Giesing, St.-Jacobiparochie; Jurre Giesing, St.-Annaparochie; Anouk de Groot, St.-Annaparochie; Jante Heidsma, St.-Annaparochie; Sanne Homsma, Marrum; Joshua Idsardi, Vrouwenparochie; Daan Jensma, St.-Annaparochie; Talisha Jonkhoff, Vrouwenparochie; Rianne Kooistra, Hallum; Janita Krol, Berltsum; David Kuipers, Berltsum; Anneke Lep, Nij Altoenae; Wessel Lep, St.-Annaparochie; Julia Link, Ferwert; Arjan Marra, Leeuwarden; Jelter Meijer, St.-Jacobiparochie; Geart Pijnacker, Ferwert; Ilona de Roos, St.-Annaparochie; Marije Stapert, St.-Annaparochie; Ewoud Struiksma, Stiens; Sijbren Jan Struiksma, St.-Jacobiparochie; Adze Swart, Hallum; Hessel Terpstra, Marrum; Tjalling Terpstra, Britsum; Mike Timmermans, St.-Annaparochie; Ilse Tuinstra, Berltsum; Nynke Valk, St.-Annaparochie; Ilse Visser, St.-Annaparochie; Romana Visser, Heerenveen; Myrthe de Vries, Marrum; Nienke de Vries, Ferwert; Thijs de Vries, Hallum; Roan Vroom, Britsum; Wietse van der Wal, Ferwert; Sanne Esmee Walstra, St.-Jacobiparochie; Annemaj Wiersma, Minnertsga; Johannes Wierstra, Marrum; Demi van der Zee, St.-Jacobiparochie; Thomas Zoutman, Stiens;

Gemengde leerweg: Janna Beintema, St.-Annaparochie; Anouck Boersma, St.-Jacobiparochie; Arinda Bosma, St.-Annaparochie; Cornelis van Dijk, Berltsum; Yde Feenstra, St.-Annaparochie; Lars de Groot, St.-Annaparochie; Lena de Groot, Bitgum; Amber Hoekstra; St.-Annaparochie; Demi Joostema, Berltsum; Sipke Kooistra, Oudebildtzijl; Lisa Lemstra, St.-Annaparochie; Pytrick van der Molen, Hallum; Elles Molenaar, St.-Annaparochie; Alina Schat, St.-Annaparochie; Quinty Spinhoven, Oudebildtzijl; Mare Tuininga, Berltsum; Mariëlle Valk, St.-Annaparochie; Rens Visbeek, St.-Annaparochie; André de Vries, Bitgummole; Edgar van Wigcheren, Berltsum; Fardau Wijngaarden, Minnertsga; Niels Zondervan, Stiens.

Leraren van Campus Middelsee maken feestelijke pakketjes klaar voor alle geslaagden

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl