Nieuws

Jan de Vries presinteert prachtige cd ‘J.J. Cale in ’t Bildts’

‘Geweldig om weer live applaus te horen’

Door de redactie van de Bildtse Post

Draigende luchten dreven saterdegoverdâg over de flindertún bij de Aerden Plaats. Maar ’t bleef droog, en sanger/fersyskriver Jan de Vries had ’n smoek hoeky útsocht om syn nije plaat, ‘Keel’, te presinteren. ’t Konsert-tapyt worde útrôld in de tún, der’t De Vries - assisteerd deur bassist Ruben Bus – syn nije plaat met Bildtse J.J. Cale nummers integraal speulde foor dartig besoekers. Niet ’n heel soad, maar ’t kon weer. De Vries foelde him as ’n fis in ’t water, nou’t-y aindlik weer foor publyk speule kon.

Jan de Vries en Ruben Bus. (foto: Geja Kuiken)

Deur Gerard de Jong - “’t Is geweldig om weer live applaus te horen,” saai De Vries an ’t begin fan de sjo. Syn nije plaat ‘Keel – J.J. Cale in ’t Bildts’ laai al even op de plank, maar de Ouwesylster muzikant ferdomde ’t om syn nije cd foor ’n skerm, fia ’n livestream, te presinteren, soa saai hij. Hij wachtte tot d’r weer wat mînsen bij anwezig weze mochten, maksimaal dartig en koronaproof. De cd-presintasy worde twee keer houwen, op saterdeg en sundeg, om soafeul mooglik mînsen de kâns te geven d’r bij te wezen.

Die sestig mînsen die’t ôflopene weekeand as eerste De Vries syn nije plaat hore mochten (en metkregen, anskaft bij ’t toegangskaartsy) mâge hur gelukkig prize. ’t Speulplezier spatte d’r ôf bij De Vries en syn sekondant Bus. Integraal speulden se de feertyn nummers fan de nije plaat, soa nou en dan begelaid deur drumbeats út de leptop en spontane achtergrôndsang fan lysters en roeken.

‘Keel’ ontston na ‘n ‘tribute’ an de groate Amerikaanse singer/songwriter in 2013, nadat Cale fersturven waar. Der worde ’t saadsy plant foor ’n hele plaat met Bildtse interpretasys fan de sanger. De Vries het de fersys in ’t Bildts omset, op de enige menier die’t-y kin: op syn De Vries. ‘They call my the breeze’ wort dan fansels ‘Se noeme mij De Vries’ (“dat waar te mooi om niet te doen”). Wer’t Cale in ’t prachtige ‘Magnolia’ mimert over ’t maisy dat-y in New Orleans achterlaten het, is die stâd in ’t Bildts ferroild foor Stiens.

Maar dink d’r om: ’t binne niet inkeld woordgrappys of alliterasys. De Vries laat sien dat ’t Bildts hur krekt soa goed lient foor ’t brede skala an mînslike emoasys as elke ândere taal. En d’r komme heel wat foorbij op deuze plaat: grappig, erotys, serieus, mankelyk. ’t Is mooi dat De Vries bij de mooi formgeven cd ’n boeky deen het, soadat de teksten na te lezen binne.

 J.J. Cale’s mezyk is in de hannen fan deuze muzikant nag springlevend, maar dat geldt ok foor de Bildtse taal. Met syn aigen draai, syn even speulse as poëtise Bildtse teksten, bewiist hij ’t Bildts ’n groate dienst. Hou deuze man fan Ouwe-Syl in de gaten, want as Bildtse sanger/fersyskriver staat-y op eenseme hoogte. Syn naam? Se noeme him De Vries.

‘Keel – J.J. Cale in’t Bildts’, JdeV Produksys, www.jandevries.org/keel

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl