Nieuws

Groen licht voor toerismeplannen Zwarte Haan

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Een stille nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium, trekkershutten en een expositieruimte: op Zwarte Haan kan bijna begonnen worden met de plannen die al enige tijd in de maak zijn.

Door Gerard de Jong - De diverse plannen voor Zwarte Haan zijn al enkele jaren in ontwikkeling en is een bundeling van verschillende initiatieven. Het  project, dat nu de naam ‘Nacht aan het Wad’ draagt, zet in op natuur- en nachtbeleving, en wordt getrokken door Stichting Keunstwurk. Zo komt er een  nachttuin, een sterrenobservatorium om de sterrenhemel te bewonderen en een expositieruimte.
Omdat de plannen niet in het bestemmingsplan  ‘Oudebildtdijk en buitengebied’ passen, moest de raad een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeven. Dat deed de raad donderdag unaniem.
Raadslid  Haye Stellingwerf van SAM Waadhoeke werd alvast enthousiast, en poëtisch, van de plannen: “Stel jo dat ris efkes foar: Jo sille dêr mar wêze, en jo  geane mei de rêch yn it gers lizzen, jo sjogge nei boppen en sjogge dêr de stjerrehimel en it is stil om jo hinne. It ienige dat jo hearre is it rûzjen fan de  see. Dat sit allegear yn dit plan. It past hielendal by it beleeftoerisme fan Waadhoeke.” Maar, waarschuwde hij, dit plan is niets zonder draagvlak onder de omwonenden van Zwarte Haan.
“Hâld jim belutsen. It súkses fan de plannen wurdt bepaald troch it draachflak ûnder de ynwenners.” Wethouder Nel Haarsma zei daarop dat er overleg  met de bewoners geweest is, en dat ze er blijvend bij worden betrokken, want “it hâldt nochal wat yn.” De plannen en verklaring van geen bezwaar komen  nu zes weken ter inzage te liggen. Komt er toch bezwaar, dan zal de gemeenteraad zich daar weer over moeten buigen.
Bij de foto: Het ontwikkelgebied van  de nieuwe plannen voor Zwarte Haan.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl