Nieuws

Leesconsulenten bevorderen leesplezier

'Heb je weer nieuwe boeken mee?'

Door de redactie van de Bildtse Post

Het bevorderen van leesplezier is een belangrijke taak van de bibliotheek. Leesconsulenten van de bibliotheek komen dan ook regelmatig op scholen en stimuleren ook het voorlezen aan baby's, dreumesen en peuters. Binnenkort start de bibliotheek in St.-Anne een spreekuur voor kinderen, maar ook voor ouders die hun kinderen willen ondersteunen in het lezen: Dokter Leesplezier.

Anissa Krol (l.) en Maureen van Meegdenburg.

Door Ellen Schat - Het eerste dat 'biebjuf' Maureen van Meegdenburg hoorde toen ze drie weken geleden na meer dan een jaar corona weer op CBS de Slotschool kwam: Heb je weer nieuwe boeken meegenomen? Het enthousiasme van de leerlingen maakt de leesconsulent van de bibliotheek in Sint Anne blij. “Ik weet dus dat ze plezier beleven aan het lezen”, vertelt Maureen in de bibliotheek. En dat is precies de taak die ze samen met haar collega Anissa Krol heeft.

Elf basisscholen in het nieuwe cluster St.-Annaparochie – Hallum van Bibliotheek Noord-Fryslân nemen deel aan de aanpak de Bibliotheek op school. Veel scholen en kinder- en peuteropvanglocaties hebben een actuele en mooie collectie jeugdboeken. De leesconsulenten brengen er een aantal keer per jaar nieuwe boeken. Groepen komen ook klassikaal naar de bibliotheek in MFC Ons Huis om boeken te lenen.

Belevingswereld - Als er een intensievere samenwerking met de basisschool is afgesproken, komen de leesconsulenten bovendien langs om met de kinderen groepsgewijs allerlei werkvormen te doen. “Een hele leuke is bijvoorbeeld de boekendans”, vertelt Anissa. “Kinderen doen dan met hun favoriete boek een dansje, vervolgens gaan ze met de degene die tegenover hen staat uitwisselen over het boek.” De wensen van de school zijn altijd leidend in de keuze van de werkvormen en activiteiten, benadrukken de leesconsulenten. “Het is maatwerk, passend bij de school en leerlingen.”

Maureen en Anissa kennen zo'n beetje alle jeugdboeken en weten kinderen met populaire boeken als het Handboek voor Viezeriken en Alles wat je moet weten over scheten enthousiast te krijgen “En we weten altijd nog wel een ander boek dat een leerling vast óók heel leuk vindt. We sluiten aan bij de interesses en belevingswereld.” Zelf zijn ze momenteel gecharmeerd van Gozert van Pieter Koolwijk en Lepelsnijder van Marjolein Hof.

Voorlezen - Maar vóórdat kinderen kunnen lezen is het belangrijk om al in aanraking te komen met boeken, vult leidinggevende op het gebied van Jeugd & Onderwijs Doetie de Jager aan. “70% van het plezier in lezen wordt bepaald door ouders, dus je moet vóór de schoolperiode al beginnen.” De bibliotheken werken daarom met een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar. Dat betekent in de praktijk dat de leesconsulenten als boekstartcoach op consultatiebureaus aanwezig zijn om te vertellen wat voorlezen doet: het is niet alleen goed voor de taalontwikkeling maar ook voor de verbinding tussen ouder en kind. Kinderen kunnen (tot 18 jaar) gratis lid worden van de bibliotheek en jonge kinderen krijgen dan een koffertje met leesboekjes. “Baby's en dreumesen reageren heel sterk op zwart-wit boekjes, maar ook voelboekjes”, weet Maureen. Op kinderdagverblijven lezen de consulenten bijvoorbeeld tijdens de Nationale Voorleesdagen voor, zodat ouders kunnen zien hoe interactief voorlezen kan zijn.

Ook als kinderen zelf kunnen lezen, is het heel zinvol en leuk als ouders blijven voorlezen. Thema's die in de dagelijkse drukte thuis soms ondersneeuwen, zoals angsten, kunnen tijdens het voorlezen worden besproken. “En er is zoveel keus, in boekjes over monsters bijvoorbeeld.” Het nut van boeken en lezen gaat duidelijk veel verder dan alleen plezier. Doetie: “Door lezen leer je de wereld kennen en ook in een ander inleven. Je kunt ook echt even verdwijnen in een verhaal, dat is heel waardevol.” 

Zetje nodig - Maar niet elk kind wordt thuis voorgelezen of houdt van boeken. Juist ook voor hen wil de bibliotheek iets betekenen. Zo is er het Makkelijk Lezen Plein, waar kinderen makkelijk leesbare boeken kunnen lenen. Maar ook digitaal zijn er mogelijkheden om te lezen, bijvoorbeeld via Yoleo, een combinatie van beeld en tekst met spelelement. Ook zijn er klassiekers in andere talen te leen. Maureen: “Anderstalige ouders kunnen hun kind prima voorlezen in hun moedertaal.” En binnenkort start de bieb een spreekuur voor kinderen en hun ouders die hun kind meer in lezen willen ondersteunen, onder de naam Dokter Leesplezier. “Wij kunnen bijvoorbeeld helpen passende boeken te vinden, aansluitend bij de interesses van het kind.”

Een zetje is soms nodig, want lezen is net als sport of muziek iets wat geoefend moet worden voor het resultaat er is. Anissa kwam pas geleden in een groep 7 die weinig enthousiast was. “Maar twee weken later kwam ik langs met 75 nieuwe boeken. Nadat ze hun keuzes hadden gemaakt lagen er nog maar 13 op het bureau. Dan ben ik zo trots op ze.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl