Nieuws

Herdenking Veteranencomité het Bildt op 4 mei 2021

Door de redactie van de Bildtse Post

Het Veteranencomité het Bildt heeft op dinsdag 4 mei een sobere herdenking gehouden in gezondheidscentrum ‘t Raadhuus (het voormalige gemeentehuis) in St.-Annaparochie. De herdenking werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Waadhoeke en het 4 en 5 mei comité. In verband met de maatregelen van de rijksoverheid, om het Coronavirus te bestrijden, was de herdenking ook dit jaar zonder genodigden. Slechts enkele leden van het veteranencomité het Bildt en het 4 en 5 mei comité waren aanwezig evenals de vader van Martijn Rendert Rosier. Wethouder Nel Haarsma werkte mee aan de herdenking namens de gemeente Waadhoeke.

Piet Bil en Dirk Rosendal leggen een krans namens het Veteranencomité het Bildt in de hal van het Gezondheidscentrum in St.-Annaparochie.

Jelle de Jong sprak een welkomstwoord waarin hij aangaf dat Biense Hoogland, voorzitter van het veteranencomité het Bildt, niet aanwezig kon zijn in verband met zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid. “Gepokt en gemazeld door het leven, zeer betrokken maar verstandig dat hij op 94 jarige leeftijd en onder deze omstandigheden de regie aan anderen overlaat”.

“Bijzondere tijden, ongewone omstandigheden vragen om aangepaste oplossingen. Daar waar de hulptroepen ons, als militairen, logistiek hielpen met ons natje en droogje en geneeskundig verzorgden zijn het deze personen die thans zijn geworden tot de soldaten in de frontlinie. Dank aan de heer en mevrouw Bögels dat wij ook vandaag weer gebruik mogen maken van deze ruimte. Wij bedanken u en uw personeel en daarmee allen die zich in de zorg zo speciaal inzetten voor de ander in deze ook voor hen zeer aangrijpende en aparte tijd. Vrijheid en gezondheid zo nauw verbonden en kwetsbaar. Vandaag mogen wij, in aangepaste vorm, herdenken. Wij herdenken de gevallenen van oorlogsgeweld in oorlogstijd en ook de militairen die tijdens de door Nederland uitgevoerde vredesmissies omgekomen zijn. Het is een korte plechtigheid waarbij, na de toespraken, een drietal bloemstukken bij de herdenkingsplaquettes zullen worden gelegd”. “Als veteranen hechten we er waarde aan om samen onze omgekomen wapenbroeders te gedenken.”

Piet Bil sprak namens het Veteranencomité het Bildt: “We zijn hier bij elkaar om stil te staan en stil te zijn. We willen de namen noemen van hen, de bewoners van de voormalige gemeente het Bildt, die hun leven hebben gegeven. Door zich in te zetten tegen vijandige overheersing, voor orde en handhaving en bij vredesoperaties. Zowel in ons eigen land als in Indonesië. Deze slachtoffers hebben het recht om herinnerd te worden en wij de plicht om hen en vele anderen met hen te herinneren en te eren. Van de rechtstreekse betrokkenen zijn er steeds minder nog in leven om hun verhalen en soms gruwelijke ervaringen met elkaar en met ons te delen, maar daarom mogen we ze nooit vergeten en evenmin de dierbaren die achterbleven met het gemis. Van de herdenkingsmonumenten, die in deze ruimte in het voormalige gemeentehuis zijn geplaatst, is het monument voor de verzetsstrijders onthuld in juli 1993, het Indië-monument voor de Indië-veteranen op 6 juli 2000 en dat van Martijn Rosier op 29 april 2009”.

Wij herdenken de 7 verzetsstrijders van de K.P. Afdeling Sexbierum die in nacht van 25 op 26 september 1943 het bevolkingsregister veilig stelden en vernietigden, zodat het niet door de Duitsers kon worden gebruikt om jonge Bildtse mannen op te roepen voor dwangarbeid. Hun namen zijn: Lubbertus Blaauw; Jisse Dijkstra; Frederik Jan Kleinbrinke; Gerben Oswald; Lolle Rondaan; Gerrit Schuil; Johannes van der Weit. Hun actie werd door een lid van de groep verraden. De laatste 3 genoemde Bilkerts werden in februari 1944 op Schiphol gefusilleerd. Op het monument staat: “De mîns fan morn mâg wat guster weest is niet fergete.”

Wij herdenken de omgekomen militairen in Nederlands-Indië.

Op het monument staat: Nederlâns-Indië 1945-1950: “Striid foor orde en frede. Sij binne niet werom kommen”.

De namen van de omgekomen militairen zijn:

†Wijbe Binnema
17-10-1948 in Madjasri, 26 jaar

Luurtse de Boer
†24-03-1947 Soerakarta, 23 jaar

Wilhelm van Kammen
10-02-1947 Tjakoen, 21 jaar

Andele Lautenbach
†23-12-1946 Bandoeng, 20 jaar

Klaas Machiela
†28-01-1947 Bandoeng, 19 jaar

Dirk Miedema
†29-12-1947 Toempang, 23 jaar

Johannes Tjepkema
†20-10-1947 Tjimahi, 22 jaar

Wij herdenken onze dorpsgenoot en militair omgekomen tijdens een vredesmissie van de NAVO in Afghanistan. Zijn naam is:

Martijn Rendert Rosier
†26-08-2007 Deh Rawod, 30 jaar

Hij bracht: “Het hoogste offer voor een betere wereld”.

Bloemlegging - Wethouder Nel Haarsma legde een bloemstuk bij de plaquette ter nagedachtenis aan de drie verzetsmensen die in februari 1944 zijn gefusilleerd. Gerrit Schuil, Gerben Oswald en Lolle Rondaan. De slachtoffers behoorden tot de verzetsgroep die in september 1943 een nachtelijke overval op het gemeentehuis te St.-Annaparochie had gepleegd. Daarbij werd het bevolkingsregister meegenomen en later vernietigd. De drie genoemde verzetsmensen werden echter na verraad gearresteerd en gefusilleerd.

Piet Bil en Dirk Rosendal, beide lid van het veteranencomité het Bildt, legden een bloemstuk bij de plaquette waarop de namen van de militairen uit de voormalige gemeente het Bildt staan vermeld die zijn omgekomen in de periode van 1945 tot 1950 in het voormalig Nederlands-Indië en bij de plaquette voor sergeant Martijn Rendert Rosier, die op 26 augustus 2007 omkwam. Hij stierf tijdens het uitvoeren van een patrouille gedurende een vredesmissie ISAF in Afghanistan.

Na de officiële bloemlegging bracht ook de vader van Martijn een bloemengroet aan zijn zoon. Ter nagedachtenis aan hen die hetzij als soldaat, hetzij als verzetsstrijder voor vrede en vrijheid het hoogste offer hebben gebracht, werd een minuut stilte in acht genomen.

Jelle de Jong besloot de bijeenkomst door de aanwezigen te bedanken voor de goede samenwerking. Het veteranencomité het Bildt was ook aanwezig bij de bijeenkomst van het 4 en 5 mei comité in St.-Jacobiparochie waar eveneens een aangepaste herdenking en een stille tocht werd gehouden.

Ekie Altena-Bouma,

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt

Lisanne Wielinga, leerling van groep 8 van De Noordster op Nij Altoenae, leest een gedicht voor bij het monument bij de Groate Kerk in St.-Jabik.

Bij de gedenkzuil van verzetsstrijder Jan Kaper op de begraafplaats in St.-Jacobiparochie werd door familie bloemen gelegd.

Bij de gedenkstenen van de gevallen militairen op de begraafplaats in St.-Jacobiparochie, werd door verschillende personen bloemen gelegd.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl