Nieuws

Het Bildt wil eigen sociale dienst per 2020

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
’Kelezy is ’n stoomtrain, wij gaan as ’n TGV’

Door Gerard de Jong - Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel worstelen met de invoering van de eigen sociale dienst. De colleges denken dat 2018 te vroeg komt, en willen pas per 2020 uit de huidige dienst treden - die naast hen ook bestaat uit Harlingen, Leeuwarderadeel, Terschelling en Vlieland.

’Fan de dakken skruwt’ - Dat steekt de PvdA. De partij was voorstander van herindeling omdat men juist meer inspraak en invloed op het eigen domein wil hebben: alles in eigen hand dus. ”Tidens de dorpenronde over herindeling hewwe wy altyd said: wij wille ’n fúzzy om meer sêgenskap te hewwen en folledig ferantwoordlik foor de sorg te wezen. Dat hewwe wy fan  de dakken skruwt. ’t Kelezy wil as ’n  stoomtrain richting ’n aigen dienst, wij as ’n TGV. Ok stimuleert gauwe infoering innofasy, en geeft ’t de metwerkers rust en dúdlikhyd,” zo zei fractievoorzitter Sjoerd Simon Kuipers donderdag. Het feit dat Harlingen niet meedoet met de herindeling zit Waadhoeke in dit opzicht dwars: stappen de drie eerder uit, dan moet er waarschijnlijk een boete betaald worden. ”’t Sou foor ’t beeld fan Frysland beter weze at Harlingen met Waadhoeke metdoet,” deed Kuipers nog maar eens een beroep op de ’ouwe seunen’.

’Lief amendemint’ - De partij kwam daarom met een ”lief amendemint”: ”Dink d’r nag ’s over, bekyk at jim de drie gemeenten per 1 juny 2016 op een lyn krije kinne. Meer frage wy niet.” Frans van der Mossel van Frije Bilkerts begreep de PvdA wel: ”Ik kin my foorstelle dat de PvdA hier met kromme toanen sit. ’n Aigen dienst waar júst hur argumint foor herindeling.” Toch kon de PvdA de anderen niet overtuigen, ook niet na een schorsing. Zij bleven bij het standpunt van het college: 2018 komt te vroeg.
Ook wethouder Tol was niet te vermurwen. Ze benadrukte dat de kwestie over de dienst niets met de kwaliteit van de medewerkers te maken heeft, maar dat 2018 simpelweg te vroeg komt.
”Wij akseptere ôns ferlies, maar hewwe met passy streden foor ôns inweuners,” zei Kuipers, die de handdoek gooide. De PvdA zag het amendement stranden maar stemde uiteindelijk toch maar in met het voorstel om de sociale dienst per 2020 in te voeren.
Of het daadwerkelijk zo komt, is nog maar de vraag. Ten eerste is er in 2020 een nieuwe gemeenteraad aan de macht. De huidige raad kan de raad van Waadhoeke niets opdragen, enkel iets meegeven. Ten tweede is nog niet duidelijk wat Franekeradeel over hetzelfde punt besluit. In Franeker staakten op dezelfde donderdagavond de stemmen over het voorstel: 9 voor een eigen dienst in 2020, 9 voor een  eigen dienst in 2018.
Daar zal men komende maand opnieuw moeten stemmen. Menameradiel staat al wel achter invoeringsdatum 2020.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl