Nieuws

Dolly Amy Tan-Hofman:

‘Het Digitaalhuis geeft mij zelfvertrouwen’

Door de redactie van de Bildtse Post

De bibliotheek in St.-Annaparochie bestaat in oktober honderd jaar. In een eeuw tijd is de bibliotheek uitgegroeid van een boekenuitleen naar een ontmoetingsplek waar iedereen zich kan ontwikkelen. De komende weken belicht de Bildtse Post vier functies van 'de bieb'. Vandaag deel I: Het Digitaalhuis.

Dolly Amy Tan-Hofman (l.) en Kitty van Dommelen. (foto: Ellen Schat)

De bijeenkomsten van het Digitaalhuis in de bibliotheek van St.-Annaparochie zijn weer gestart. Deelnemers kunnen hier hun basisvaardigheden (rekenen, taal en digitale vaardigheden) verbeteren. Coördinator Kitty van Dommelen: “We stemmen af op de specifieke leerbehoefte en maken het leren ook heel gezellig.”

Door Ellen Schat - Toen de bijeenkomsten van het Digitaalhuis afgelopen jaar niet door konden gaan wegens corona probeerde coördinator en docent Kitty van Dommelen toch contact te houden met de deelnemers. “Ik ben heel Friesland doorgefietst met lesmaterialen, we zijn gaan wandelen in kleine groepjes en hebben elkaar ook online gezien”, vertelt ze aan de tafel in de bibliotheek waar straks de deelnemers weer samenkomen.

Eén ochtend in de week is Kitty er zelf, maar de bijeenkomsten worden verder geleid door vrijwilligers die hiervoor een speciale training krijgen van FC Extra, de school voor volwasseneneducatie van Friesland College. De bijna zestig Friese Digitaalhuizen van de bibliotheken werken samen met het ROC, welzijnsorganisaties waaronder de Skûle, gemeenten en Stichting Lezen en Schrijven.

Wat wil je leren? - Het is aan de deelnemer zelf waar hij of zij mee aan de slag. “Dit gaat bijvoorbeeld over klok kijken, dit over het invullen van formulieren”, wijst Kitty in een van de mappen die op tafel liggen. “De vrijwilliger is dan ook vooral een coach, die de zelfredzaamheid van de deelnemer stimuleert.” In een intakegesprek stemt Kitty eerst af op de leerbehoefte, waarna een traject van meestal twintig weken start. “We werken echt naar een resultaat toe. Daarna kunnen mensen zich natuurlijk verder blijven ontwikkelen. Dit past ook in een bredere ontwikkeling van 'een leven lang leren'.”

Deelnemers met Nederlands als tweede taal die hun inburgering hebben gehaald, weten het Digitaalhuis te vinden. Maar niet alleen mensen met een anderstalige achtergrond zijn welkom, benadrukt Kitty. “Juist ook Nederlanders zonder migratieachtergrond. Er zijn 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen, computer) en dat geeft vaak problemen in het dagelijks leven.”

Zelfvertrouwen - Toen de in Maleisië geboren Dolly Amy Tan-Hofman vorig jaar een folder van het Digitaalhuis in de bibliotheek zag liggen meldde ze zich meteen aan. Ze had grote behoefte om de Nederlandse taal beter te spreken, omdat ze samen met haar man vanuit Vietnam naar Nederland was verhuisd. “Als ik een bekende tegenkwam wist ik niet wat ik moest zeggen. Het maakte me onzeker”, vertelt ze in haar beste Nederlands, af en toe een blik op Kitty werpend om de juiste term te vinden

Binnen het Digitaalhuis richt Dolly zich vooral op de Nederlandse taal. “Ik heb grote interesse voor taal. Ik ben docent Engels en geef nu online les aan mijn studenten in Vietnam.” Door het Digitaalhuis is met name haar woordenschat enorm verbeterd. “Ook vond ik het heel fijn anderen te ontmoeten, die hetzelfde min of meer meemaakten. Nu heb ik veel meer confidence gekregen. Ik ben zó blij dat ik dit heb gedaan.”

Laagdrempelig - Het groeiende zelfvertrouwen is precies wat Kitty vaak ziet bij deelnemers. “Als je je zekerder voelt in je basisvaardigheden dan groei je als mens. Deelnemers lopen letterlijk meer rechtop.” Een mooi voorbeeld is een laaggeletterde vrouw die graag postbode wilde worden maar de stap niet durfde te zetten omdat ze geen straatnamen kon lezen. “Na een traject lukte dat, dat is zo mooi om te zien.”

De Digitaalhuizen, die sinds 2016 bestaan, zijn bewust in de bibliotheken ondergebracht, die zijn immers dichtbij en laagdrempelig. Handig is natuurlijk ook dat alle boeken bij de hand zijn. Het Digitaalhuis heeft een eigen kast met boeken die in gewone taal zijn geschreven, zodat deelnemers ook bijvoorbeeld Het Diner van Herman Koch kunnen lezen. Kitty reikt naar Dolly met een boek in haar hand “Is dit wat voor jou?”

Wil je je basisvaardigheden verbeteren? Loop bij de bibliotheek binnen om je aan te melden voor het Digitaalhuis.
Het Digitaalhuis in St.-Anne is ook op zoek naar vrijwilligers. Voor aanmelden of meer informatie kun je in de bibliotheek terecht.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl