Nieuws

Loekie Kaper (21) in voetsporen familie met nieuwe vishandel

‘Ik ferkoop fis der’t pake dat 60 jaar leden deed, hoe mooi is dat?’

Door de redactie van de Bildtse Post

Wie op het Bildt Kaper zegt, zegt vis. Dat behoeft geen verdere introductie. Is het daarom geen verrassing dat Loekie de nieuwste Kaper is die in de vishandel gaat? Toch wel, want Loekie is pas 21 jaar en 2020 is niet het gemakkelijkste jaar om een nieuw bedrijf op te zetten. Ze treedt in de voetsporen van haar voorouders en gaat er vol voor.

Loekie en vader Hans Kaper aan het werk in de nieuwe viskraam.

Door Gerard de Jong - Het is een vertrouwd gezicht: een viskraam met de naam Kaper erop. De nieuwste Kaper die het probeert is de pas 21-jarige Loekie (“ankem week wor ik 22!”). De wil om een eigen zaak te beginnen was er altijd al. “Ik hew an NHL-Stenden ‘ondernemerschap en retailmanagement’ deen. Ik wou altyd al heel graag foor mysels beginne, maar ik wist niet wat. Fan myn femily út intresseerde fis mij altijd al, en doe hew ik der ’s over nadocht. Doe’t Ynse Westra eerder dut jaar stopte, docht ik: dan kin ik meskien wel instappe.”

‘Ambisjeus’ - Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. “De pake fan ôns pake, Hans, is in de dartiger jaren met fis begonnen. Cor Kaper, de broer fan ôns pake, het dat overnommen. Ons pake Hille het ok in de fis werkt, en Henk Kaper fansels. Kînst sêge dat ik dus de fierde generasy Kaper bin in de fishannel.”

Ze kocht een nieuwe wagen en liet die bestickeren. Loekie Kaper’s Vis was geboren. In een moeilijk jaar, dat wel. “Dat is soa, maar mînsen wille altyd ’n fissy hewwe. En ik bin heel ambisjeus, ’n deursetter. At ik wat in ’t hoofd hew dan gaan ik d’r 100% foor. ’t Is meskien gedurfd in deuze tiid, maar elkeneen is heel groats op mij.”

Les bij pake - Ondanks haar ‘roots’ had ze geen enkele ervaring. “Ik had nag nooit in ’n fiskar staan! Op skoal hew ik ’n mooie basis an finansjele dingen leerd, maar ik had nag nooit ’n fis fileerd. Dat het pake Hille mij leerd. Ik hew fan ‘t seumer bij him op les weest, haha!”

Pake Hille is dan ook een van de grootste fans van Loekie. “Doe’t wijlessen bedriifskleding anskaft hewwe, hew ik foor pake ok ’n jassy make laten. Hij waar út de skroeven! Hij het 60 jaar leden fis ferkocht op plakken der’t ik dat nou ok doen, hoe mooi is dat?”

‘Alleen de beste fis’ - Het ontbreekt haar niet aan hulp. “Ons hait, Hans, helpt mij, krekt as myn sus, myn frynd en fryndinnen. Se binne allegaar heel betrokken, wij gaan d’r metnander foor. ’t Is de bedoeling dat ik ‘t op ’n gegeven momint alleen doen, maar ik sou ’t nou niet eens alleen kinne, der is ’t gewoan te drok foor!”

Ze staat met haar viswagen op woensdag in Menaam, op donderdag in Ferwert, en op vrijdag in St.-Jacob. Afhankelijk van nieuwe vergunningen – “dat gaat wat stroperig allegaar”- komen Hallum, Marrum en Dronryp daar bij. “Se binne in die dorpen heel wiis met mij, hew ik al murken. ’n Prot mînsen werke thús in deuze tiid. In ’t skoft gaan se gau ‘s ’n blokky om foor ’n fissy. Ik dink heel goed omde kwaliteit, ik wil alleen de beste fis ferkope. Der mot ’t ok fan komme, de kwaliteit: dat praat wel deur.”

‘’t Gaat fligend’ - Veel vrije tijd houdt ze niet over, dat merkte ze meteen al. “’t Is niet even in de karre staan om wat fissys te ferkopen en dan weer na huus. Ik begin offens om seuven uur, en at ik avens om ses uur na huus gaan is ’t werk nag niet klaar, dan mot alles nag skoan. Maar ik bin graag doende, dus fyn dat niet slim. ’t Gaat echt fligend.”

Welke specialiteit prijst ze zelf aan? “Myn kibbeling is overheerlik, sêge de mînsen! De makreel gaat ok as ’n speer. En de skelfis, die komt weer helendal werom. ’n Soad mînsen kinne ’t fan froeger. ’t Wort tunworig niet ’n soad meer ferkocht, maar bij mij al. En ’n skoltsy, dat fyn ik sels ok hartstikke lekker. Maar aigenlik is alles top, fansels!”

Voor standplaatsen en tijden van Loekie Kaper’s Vis, volg haar op facebook (facebook.com/loekiekapersvis) en instagram (@loekiekapersvis).

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl