Nieuws

Mienskipsfûns steunt 22 projecten

IMF-subsidie voor sterrentafel, fietstochten en muziekproject

Door de redactie van de Bildtse Post

De eerste openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) dit jaar is afgerond. In de regio Noordwest Fryslân verstrekt de provincie Fryslân IMF-subsidie aan 22 initiatieven. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 760.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio. Vanuit het IMF wordt er ruim 250.000 euro subsidie bijgedragen. Het project ‘Navigeer in de nacht met een sterrentafel’ in de Lauta Nachttún is één van de initiatieven die in aanmerking komt voor de subsidie.

De sterrentafel in de Lauta Nachttún in Wier.

Stichting Freonen Terp & Tsjerke is de initiatiefnemer van het project ‘Navigeer in de Nacht met een Sterrentafel’. Dit pilotproject is het eerste project van ‘Wad een nachtleven’ binnen het programma ‘De donkerte van het Waddengebied’.

De Sterrentafel is gepositioneerd op een miniterp in de Lauta Nachttún in Wier. Het is een educatief middel om de belangstelling voor nachtnatuur en astronomie te ontwikkelen en te versterken. Het is een mooie aanvulling in bijvoorbeeld de bestaande volle maantochten en de nacht van de nacht. Door te draaien aan de instelbare sterrenschijf wordt de actuele sterrenstand zichtbaar voor de bezoekers en kunnen hemellichamen (sterrenbeelden) worden herkend. Het project krijgt € 7500 subsidie en kost totaal € 53.500.

Fietstochten - Het IMF had ook goed nieuws voor twee fietsprojecten in Waadhoeke. De stichting Fietstocht Waadhoeke mag € 10.000 bijschrijven voor een fietstocht door de gemeente, waarbij de focus naast bewegen ligt op het beleven van de regio op zowel cultureel als culinair gebied. De totale kosten van het project zijn € 25.000.

Ook het project ‘Fietsen door de middeleeuwen’ van Hieke Joostema-Greidanus uit Berltsum krijgt een bijdrage, van € 2700 (kosten project € 6850). Deze tocht door Berltsum, Menaam en omstreken moet deelnemers kennis laten maken met biodiversiteit, en gezond bewegen in de buitenlucht bevorderen. De tocht is voor iedereen, ook voor mindervaliden en mensen met een mindere conditie.

Achter de muziek aan - Twee maatschappelijke projecten in Waadhoeke krijgen eveneens een bijdrage. ‘Samen met jou’ van stichting De Skûle Welzijn krijgt € 10.000 (projectkosten € 57.500) voor het digitale platform ‘Dag! en Doen!’. Ouderen en mantelzorgers krijgen zo een instrument in handen om deel te nemen aan
activiteiten, het koppelen van ouderen aan een maatje en zorgen voor
vervoer. Dit alles om de leefbaarheid te bevorderen.

Stichting Kameraad NWF krijgt € 6500 (totale kosten € 16.084) voor ‘Achter de muziek aan’. Doel van het project is om thuiswonenden in de regio
Noardwest-Fryslân met dementie en hun omgeving in staat te stellen de symptomen van de dementie te verzachten en de sociale steun te laten toenemen. De ontwikkelde methode wordt zo breed mogelijk geïntroduceerd en bruikbaar gemaakt voor een langere periode waarin juist overgangsmomenten naar andere vormen van zorg worden versoepeld.

Biljarten - Voor het geschikt maken van een nieuwe ruimte voor oudere biljarters (vanaf 55 jaar) krijgt biljartvereniging De Stins in Franeker € 10.000 (totale kosten € 54.500). Doel van het project is om het biljarten in de gemeente te continueren en zo sociale contacten te bevorderen en om eenzaamheid te bestrijden.

Iepen Mienskipsfûns - Het fonds is bedoelt om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en die bouwen aan de toekomst van Fryslân.
Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.fryslan.frl/imf.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl