Nieuws

Inspiratiedocument woningherstel Bildtdijken voor alle dijkbewoners

Door de redactie van de Bildtse Post

De Stichting herstel dorpen en Bildtdijken laat tussen Kerst en Oud- en- Nieuw,  ter afsluiting van het project Bildtdijken eerste fase, bij alle woningen aan de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk het zogenaamde inspiratiedocument ‘Herstel Dykhúzzen Bildtdiken’ in boekvorm bezorgen.

Oudebildtdijk 780, een van de gerenoveerde huizen

In dit inspiratieboek worden tips gegeven voor het historisch verantwoord verbeteren van de dijkwoningen en handige ‘wat wel en niet te doen’ met betrekking tot detaillering en materiaalgebruik.

Ook wordt aangegeven waarom vroeger voor deze oplossingen is gekozen. Dat maakt het inspiratieboek een informatief boek voor iedereen die van de prachtige dijken geniet. Een deel van de informatie is verzameld bij de concrete aanpak van panden. De foto’s van de opgeknapte panden laten zien wat er zoal mogelijk is. Er is daarbij ook aandacht besteed aan een passende inrichting van de tuin en van de erfafscheidingen.

Huizen opgeknapt - De Stichting herstel dorpen en Bildtdijken heeft de afgelopen vier jaar in opdracht van en met subsidie van de gemeente Waadhoeke en van de Provincie Fryslân, samen met eigenaren, bouwbedrijven en de architect gewerkt aan het opknappen van panden op de Bildtdijken, met als resultaat dat 10 woningen in (zeer) slechte staat aan de Bildtdijken er nu weer fraai opgeknapt bij staan.

De (nieuwe) eigenaren zijn blij en trots met het resultaat en hiermee is een positieve impuls gegeven aan de leefbaarheid op de Bildtdijken. Aanleiding dus om deze succesvolle periode nu gepast af te sluiten, met het aan alle eigenaren en andere bij de Bildtdijken betrokkenen bezorgen van het fraaie boekwerkje.

Vervolg - De stichting doet met de verspreiding van het boekwerkje ook een beroep op eigenaren, betrokken bouwbedrijven en mogelijke architecten om bij toekomstige verbouwplannen gebruik te gaan maken van het inspiratiedocument. Zodat deze plannen kunnen worden uitgevoerd met respect voor het historische karakter én in de geest van het beschermde dorpsgezicht van de Bildtdijken, voor zover dat natuurlijk al niet van toepassing is.

Samen met de gemeente Waadhoeke wordt gekeken hoe er, na het succes van de eerste fase, een vervolg kan komen. Verwacht wordt dat hierover begin 2021 duidelijkheid komt.

Het document is ook te vinden op de website van de stichting www.stichtinghdb.nl, in de rubriek ‘nieuws en informatie’.

De woning voordat de stichting hem onder handen nam

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl