Nieuws

Intentie samengaan scholen St.-Jacob ondertekend

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Vertegenwoordigers van de besturen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt/Leeuwarderadeel (CBO G2), Onderwijsgroep Fier en de gemeente het Bildt hebben op donderdag 8 oktober in de Groate Kerk van St.-Jacob de intentieverklaring ondertekend tot het ontwikkelen van een samenwerkingsschool voor alle kinderen in het  dorp.

Er zijn inmiddels al samenwerkingsscholen in Vrouwenparochie en Oudebildtzijl. De doelstelling is om met ingang van het volgend schooljaar jaar een samenwerkingsschool te realiseren in St.-Jacobiparochie. Deze nieuwe school gaat vallen onder het bestuur van Onderwijsgroep Fier, waarbij het bestuur van CBO G2 een toezichthoudende rol heeft.
De beoogde startdatum van deze nieuwe samenwerkingsschool is 1 augustus 2016. Het draagvlakonderzoek onder de ouders van beide scholen is pas afgerond en uit het onderzoek bleek dat er bij ouders een groot draagvlak bestaat voor één samenwerkingsschool.
De besturen hebben daarop besloten voorbereidingen te treffen om de samenwerkingsschool mogelijk te maken. Met de ondertekening van de wordt een begin gemaakt van het samengaan van obs De Opstap en cbs De Koppel.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns