Nieuws

Internasjonale Mimmetaaldâg dut jaar digitaal

Door de redactie van de Bildtse Post

Op saterdeg 21 febrewary is ’t Internasjonale Mimmetaaldâg. Deuze dâg is op inisjatyf fan Unesco in ’t leven ropen om de diversiteit an (minderhyds-)talen te fieren.

Fanwege de koronakrisis binne d’r in deuze regio gyn bijeenkomsten en fynt de fiering fan deuze dâg fooral digitaal plak. Soa sil stichting Bildts Aigene d’r fia hur aigen internetkanalen andacht an bestede.

’t Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) houde de leste jaren ’n fiering met films en dokumintêres in Filmhuis Slieker, maar ok dat kin niet deurgaan. ‘t NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) maakt foor dut jaar ’n meertalige fideokompilasy fan sproken kulturele útterings in klaine talen. Ok Dichter fan Fryslân Nyk de Vries levert ’n bijdrage in de form fan ‘n ‘Fryslân fan Boppe’-fideo met syn gedicht ‘Anne en Arie’. De fideokompilasy is op saterdeg online te sien fia de site fan ’t NPLD en de facebook-pagina fan Dichter fan Fryslân.

De Afûk het ’n spesjale aksy bedocht om de sichtberens fan ’t Frysk onder de andacht te bringen. Elkeneen kin foto’s fan Frysk in de openbare rúmte sture naar fryskopedyk@gmail.com.
De Afûk/Praat Mar Frysk deelt die foto’s dan fia de hashtag #FryskSichtber

’t Thema fan Internasjonale Mimmetaaldâg 2021 is ‘meertalighyd onderhouwe foor inklúzzy in edukasy en gemeenskap’.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl