Nieuws

Onderwijsvisie en huisvestingsplan vastgesteld

‘Investeringen in Bildtse schoolgebouwen pas nodig over tien jaar’

Door de redactie van de Bildtse Post

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente samen met de schoolbesturen gewerkt aan een nieuwe visie op onderwijs. De visie is samen met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld in de raadsvergadering van 3 december. Daarin staat welke scholen het eerst aan de beurt zijn om te worden opgeknapt. Ook zijn er leerlingprognoses gedaan; op het Bildt is de school op Nij Altoenae op de lange termijn niet zeker van voldoende toekomstperspectief.

Door Gerard de Jong - Verwacht wordt dat tussen 2019 en 2037 het leerlingenaantal in de hele gemeente zal dalen. Het gaat dan om honderden minder kinderen dan de ruwweg 1700 middelbare scholieren en 3600 basisscholieren die de gemeente nu heeft.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een lijst met huisvestingsprojecten opgenomen voor de komende 15 jaar. Bovenaan staan de Annamaria van Schurman (AMS) en de Kabas in Franeker. Verder moet er onderzoek komen naar de toekomst van de school in Winsum, en twee scholen in Menaam.

Bildtse scholen - Op het Bildt is het op de lange termijn niet zeker of de scholen van Nij Altoenae en op Ouwe-Syl voldoende toekomstperspectief hebben. Voor de Noordster worden in 2037 slechts 34 kinderen voorspeld, voor De Syl zijn dat 50. De gemeentelijke opheffingsnorm is 44 kinderen. De school op Oudebildtzijl zou het gewoon moeten kunnen redden, denken de onderzoekers.

In St.-Annaparochie is de situatie al langer dat cbs De Slotschool (116 leerlingen in 2019) een ruimteoverschot heeft, terwijl ’t Fonnemint (234) ruimte tekort komt. De onderzoekers verwachten nog wel enkele grote investeringen over vijf tot tien jaar, tussen de € 2.5 en € 3.5 miljoen. Campus Middelsee is een nieuw gebouw, en voor 2037 worden 520 leerlingen verwacht, marginaal minder dan nu.

SWS De Twiner zit zelfs in de lift. De school in St.-Jacobiparochie had in 2019 104 leerlingen, en dat aantal loopt na een dipje in 2025 verder op naar 118 in 2037, zo wordt verwacht.

Ook de samenwerkingsschool in Vrouwenparochie heeft voldoende toekomstperspectief om open te blijven. De school zal van nu tot 2037 een leerlingenaantal tussen de 60 en 70 houden. Over 10 à 15 jaar zal wel geïnvesteerd moeten worden in het gebouw.

Speerpunten uit de visie - Gemeente en schoolbesturen gaan nu aan de slag met de speerpunten en ambities uit de onderwijsvisie “Kansen voor elk talent – Ûnderwiis foar de takomst” en de projecten die benoemd zijn in het Integraal Huisvestingsplan. Een van de speerpunten uit de onderwijsvisie is vermindering van schooluitval. Samenwerking tussen het gebiedsteam en alle typen onderwijs moet leiden tot de beste zorg en het best passende onderwijs, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Daarnaast wordt onderzocht hoe gemeente en schoolbesturen meer vorm kunnen geven aan de koppeling tussen onderwijs, opvang en zo mogelijk ook buitenschoolse activiteiten. ‘Leren en werken in eigen regio’, met het leerwerkplein van Campus Middelsee als voorbeeld, is ook een speerpunt voor in de hele gemeente.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl