Nieuws

’Inwoners Waadhoeke bewegen ruim voldoende’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Volgens beweegrichtlijnen uit 2017 is het goed om minstens 150 minuten per week te bewegen. Inwoners van gemeente Waadhoeke bewegen ruim twee keer zoveel.

Volgens de beweegrichtlijnen is het gewenst om minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning te doen. De personen die het onderzoek hebben ingevuld, bewegen gemiddeld 328 minuten per week. Drie op de tien bewegen minder dan 150 minuten, en dat zijn vooral mensen die fulltime  werken. Wandelen, fietsen en fitness zijn de drie meest genoemde beweegactiviteiten. Ook hardlopen is populair.
Openbare ruimte -  Ruim zeven op de tien respondenten gebruikt de openbare ruimte voor sporten. In het onderzoek komt naar voren dat het onderhoud en de verlichting van de wandel- en fietspaden beter kan. Daarnaast zouden veel mensen het fijn vinden als er meer wandelpaden zijn die niet samen met een  fietspad of autoweg lopen. Verder zien veel deelnemers aan het onderzoek graag meer beweegtoestellen in de openbare ruimte.
Prijskaartje - De deelnemers aan het onderzoek besteden gemiddeld maandelijks €37,37 aan sport. Het prijskaartje is voor veel niet-sporters reden om niet regelmatig te bewegen. Het is niet alleen de contributie, maar ook benodigdheden zoals kleding die betaald moeten worden. Drie op de tien inwoners  zouden gestimuleerd worden om (nog) meer te sporten wanneer faciliteiten en benodigde producten goedkoper zouden worden.
Sportende kinderen - Zwemmen en voetbal zijn de meest genoemde sporten die thuiswonende kinderen beoefenen. Opvallend is dat bijna één op de vijf ouders aangeeft dat hun thuiswonende kinderen niet aan bewuste lichaamsbeweging/ sport doen. Bijna de helft van de ouders zegt dat hun kind graag een  sport zou willen beoefen die zij nu nog niet doet.
Dit komt door de kosten, het feit dat de sport niet in de buurt aangeboden wordt, vanwege tijdgebrek of  omdat de kinderen nog te jong zijn. Aan het onderzoek deden 400 mensen mee, waarvan 141 mannen en 259 vrouwen. Het grootste deel (116 deelnemers)  is zestig jaar of ouder, 41 deelnemers zijn dertig jaar of jonger. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente Waadhoeke in het  ieuw te ontwikkelen sport- en beweegbeleid.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl