Nieuws

Irpelpoate 2.0, fl oitsy fan ’n sint

Door de redactie van de Bildtse Post

Nadat het bietenzaad kort geleden is gezaaid, is afgelopen week begin gemaakt met het poaten van de pootaardappelen. Waar dit 40 jaar geleden soms nog met de hand gebeurde, is dat tegenwoordig bijna geheel geautomatiseerd.

(foto: Bertus Dijkstra)

In één handeling wordt het land voor de kolossale tractor gevreesd tot fi jne mulle grond. De pootmachine achter de tractor - die per kuub kist met poters wordt gevuld - brengt  vervolgens de poters in de grond en worden direct onder de rug verstopt. En dat bij vieren tegelijk.
Via GPS besturing worden de ruggen kaarsrecht getrokken. De fi nishing touch komt binnenkort, na het  opstrijken van de ruggen vormt het landschap een prachtig lijnenspel.

Op de foto is maatschap Pollema  (Alde Leie) op Ouwe-Syl begonnen met het 2.0 aardappelpoten. Hier wordt een kuubkist poters in de  machine geleegd.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl