Nieuws

‘Jutkast’ toont met 105 blikjes de kwetsbaarheid van het Wad

Door de redactie van de Bildtse Post

Lapin Kulta bier uit Lapland, Asaki uit Japan, een Australische bitter en Coca Cola uit Disneyland Amerika. Het zijn enkele van de 105 blikjes die sinds maandag te bewonderen zijn bij Waddenherberg The Friezinn. De blikjes komen uit de verzameling ‘mooie rommel’ van bútsoeker Leendert Ferwerda: ze spoelden allemaal ooit aan op het Bildt. Dagbesteding InBildt uit Minnertsga maakte er een prachtige ‘jutkast’ van.

Daniëlle van InBildt en wethouder Tol openen de ‘jutkast’

Door Gerard de Jong - Marije van der Kuur van InBildt meldde zich enkele maanden geleden bij Heeringa, of ze samen iets konden ondernemen. Heeringa: “Ik hie doe krekt wat bútguod fan Leendert Ferwerda oernaam, mar ik woe hjir net in bulte rommel om der omhinne te rinnen; ik woe der in ‘twist’ oan jaan, dat it ferhaal fan it Waad fertelt.”

Zo ontstond het idee om een ‘jutkast’ te maken, die maandag werd onthuld. De mensen van de dagbesteding konden zich helemaal creatief uitleven op het idee. Uit Ferwerda’s collectie kwamen 105 blikjes - bier en frisdrank - die ooit langs de Bildtse kust aangespoeld zijn.

Van der Kuur: “It is moai om hjir lokaal gear te wurkjen. Us kliïnten binne minsken mei in ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, sa’t dat hjit. Sij kinne in hiel soad, foaral op it mêd fan technyk en houtbewurking.”

Sjon de Haan van Werelderfgoed de Waddenzee was ook bij de ‘ontbloating’, maandagochtend. “Het Waddenzeegebied is uniek in de wereld, ecologisch, dynamisch en qua biodiversiteit. Het is extra mooi dat juist Douwe Gerlof hier nu uitbater is, want ik ken hem als een enorme aanjager. Hij gaat echt voor de beleving, en dat is hier goed te merken.
Dit project past daar goed in,” aldus De Haan, die Heeringa in het zonnetje zette omdat hij zich sinds kort officieel ambassadeur van Werelderfgoed de Waddenzee mag noemen (“en dat voor een ondernemer met een bedrijf dat nog niet open is”).

Heeringa hoopt dat de jutkast bijdraagt aan bewustwording over de rijkdom aan de andere kant van de zeedijk. “Dat minsken better de kwetsberheid begripe. Dat kin mei dit projekt.” De blikjes staan volgens Heeringa symbool voor globalisering, handelsvaart en vervuiling.

Wethouder Boukje Tol mocht de jutkast onthullen. “It moaiste oan dit projekt is hoe’t alles bij inoar komt: de deibesteding, in ûndernimmer, in bútsoeker en de Wadden. Dat is pas gearwurkje!”

Volgens Van der Kuur en Heeringa is de jutkast slechts het begin; er staan meer projecten op stapel.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl