Nieuws

‘Kijk opnieuw naar status voor het Bildts’

Door de redactie van de Bildtse Post

Senator Ton Raven heeft minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren gevraagd opnieuw te kijken naar een officiële status voor het Bildts. Raven, die voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer zit, vindt dat het Bildts “adequate bescherming” verdient.

Door Gerard de Jong - “Bent u bereid de status van de Bildtse streektaal in Fryslân opnieuw te bezien, om tot een adequate bescherming te komen? Zo ja, wat gaat u daarvoor doen? Graag uw argumentatie,” zo vraagt Raven de minister.

Het opnieuw kijken naar een status voor het Bildts – een aanvraag voor de status werd in 2017 afgewezen – is een van de aanbevelingen van de Raad van Europa, naar aanleiding van de meest recente rapportage over de naleving door Nederland van Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden.

De senator wil verder o.a. weten hoe Ollongren het Fries onderwijs gaat versterken, en of er ook voor het Limburgs en Nedersaksisch vakken ontwikkeld kunnen worden, eveneens aanbevelingen van de Raad van Europa.

‘Bildtse Post’ - It Steatekomitee Frysk van de Friese Provinciale Staten vraagt eveneens aandacht voor het Bildts, in een reactie op de Kadernota van het Europees Handvest: “Het Bildts is ook een onderdeel van het provinciale beleid. Wat geldt voor de verzwakking van Friestalige geschreven media, geldt ook voor het Bildts. De Bildtse Post, met een belangrijke functie voor de zichtbaarheid van geschreven streekktaal, dreigt te verdwijnen.” Het comité vindt dat het belang van de eigen streektaal onderstreept moet worden.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl