Nieuws

Kinderen maken kennis met Bildts erfgoed

Door de redactie van de Bildtse Post

Jonge kinderen uit heel Waadhoeke leren deze weken over het Bildts erfgoed. De ‘Klaine Keizer’, bodemvondsten bestuderen en voor sommigen een eerste kennismaking met het Bildts: leerlingen uit de groepen 3 en 4 van scholen uit de gemeente bezoeken op dinsdag en donderdag de Aerden Plaats op Ouwe-Syl.

Siska Alkema met kinderen van De Skeakel uit Sexbierum bij het beeld van Gerrit ‘Klaine’ Keizer

In het kader van het educatieproject ‘Waadzinnig: Erfskip en Mienskip’ wordt op Ouwe-Syl een reis door de tijd gemaakt. Het project wordt geleid door kunstenaar Siska Alkema, Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats biedt ondersteuning.
De reis begint bij het bronzen beeld van ‘Klaine’ Gerrit Keizer, op de Pyp. Daarna worden in het cultureel centrum bodemvondsten bekeken en in een zandbak gezocht met de metaaldetector.

Kinderen uit Menaam, Sexbierum, Franeker en Nij Altoenae zijn al langs geweest. Volgens Kirsten Zwijnenburg maken vooral het beeld en natuurlijk het fietsje van Kleine Keizer grote indruk, net als het vinden van een hele oude munt - een gulden - in het zand. Tot medio februari komen er elke week enkele schoolklassen langs.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl