Nieuws

Hoeve Noordveld op Ouwe-Syl gaat vierde jaar in als recreatiebedrijf

'Kombinasy fan beesten en rekreäsybedriif is fantastys'

Door de redactie van de Bildtse Post

Toen Wybren van der Weg vijf jaar geleden stopte met zijn akkerbouwbedrijf op Ouwe-Syl wist hij één ding zeker: er komt hier een hertenkamp. Al gauw ontstond ook het idee om een recreatiebedrijf op het boerenerf te beginnen. Inmiddels weten gasten voor het vierde jaar de trekkershutten en camperplaatsen te vinden en lopen er meer dan honderd dieren rond. “Wij binne gek op die beesten.”

Wybren van der Weg hoeft de bakjes maar in de hand te nemen en zijn alpaca’s komen naar hem toe.

Door Ellen Schat - De combinatie van dieren en recreatiebedrijf op een boerenerf is een grote kracht van Hoeve Noordveld, zo ontdekken Wybren en zijn vrouw Tineke steeds meer. En dat was niet eens zo gepland of bedoeld. “De dieren binne ôns hobby”, vertelt Wybren aan de keukentafel, waar hij de gasten ziet aankomen en zicht heeft op de dieren die op de boerderij rondscharrelen. “Kyk, der loopt 'n muntjak”, wijst hij. “Die noeme se ok wel blaffend hert.”

Als kind was Wybren al gek van eenden en andere watervogels. “Aigenlik fan alle dieren”.  Maar door het akkerbouwbedrijf dat al generaties in de familie is en hij met zijn broer runde, was er geen tijd voor. Toch wist hij altijd: ooit ga ik een hertenkamp aanleggen.

Vijf trekkershutten - Intussen werd duidelijk dat geen van de zoons en neven het akkerbouwbedrijf wilde overnemen. “Myn broer gong na Portugal en wij mosten dos nag op een of ândere menier feerder. Kinne wij niet met ‘n kemping beginne ” zeiden Wybren en Tineke tegen elkaar. Zo kwamen ze bij een net verkochte camping in Bartlehiem aan de Dokkumer Ee terecht, die zeven jaar te koop had gestaan. Tineke: “Wy wiene krekt te let. Ik moast efkes omskeakelje, mar doe kamen wy op it idee om in rekreaasjebedriuw te begjinnen. Der is romte genôch.”

Ze lieten een campingpod komen en bouwden vijf trekkershutten in de schuur, met uitzicht op het vlakke Bildtse landschap. Toen het klaar was ging Tineke eerst een nacht in een van de trekkershutten slapen. “Doest dat nou echt? saai Wybren. Mar ik woe witte hoe’t de gasten hjir dan wekker wurde soene.”

Dit voorjaar is alweer het vierde seizoen dat Hoeve Noordveld open is. Vorige zomer was het ontzettend druk omdat mensen vanwege corona in eigen land weg wilden, en ook voor dit voorjaar staan al veel boekingen. Ook camperhouders komen hier graag, enkelen volgen al de nieuwe landelijke route langs boerenerven waar Hoeve Noordveld onderdeel van is. Wybren: “Dermet biede wij as boeren en hobbyboeren wat âns as âns.”

150 dieren - Als we even later naar buiten lopen wordt duidelijk hoeveel dieren hier leven. In de schuur staan hokken met cavia's, in een volière zitten zangvogels en de hond en kat komen even snuffelen “Ik tink dat hjir tusken de hûndert en hûndertfyftich bisten binne,” schat Tineke. In de grote weide van 1,6 hectare zijn dat herten, eenden, zwanen, kippen, kalkoenen, muntjaks en alpaca's. Ook is er een wallaby, een kleine kangoeroesoort.
De eerste was er al toen de weide nog niet eens klaar was, want zijn maten gaven het dier jaren geleden als kado voor zijn verjaardag. Wybren: “Geweldig besy. Spitig genog laai-y guster doad in 't feld.” Ook de nandoe, een kleine – maar net zo groot als een mens - struisvogel, is inmiddels weg. De vrouwtjes redden het niet en ook ging het niet altijd goed met de andere dieren. Maar hoe gek ze met de dieren ook zijn, de Van der Wegs zijn wel kritisch en nemen niet alles aan. “Wij wille echt wat spesjale soorten.”

Alpaca's - De alpaca's spreken veel mensen aan, merken Wybren en Tineke. “Mînsen komme der spesjaal foor. Guster belde d’r nag een: at de alpaka’s ok te aaien binne.” Zelf zijn ze ook verknocht aan de dieren, vooral Wybren. De eerste drie alpaca's kregen dan ook namen Amber, Berber en Camel, naar rassen van pootaardappelen. “Maar derna binne wij d'r maar met ophouwen”. Inmiddels lopen er negen rond in de weide. “Se binne slim en sacht. Ik foer se twee keer op 'n dâg en se staan dan om mij hine, dat is gewoan prachtig.” Sommige alpaca's laten zich inderdaad voorzichtig aaien als we ze voeren. “Die klainen hew ik fleden jaar flak na de geboorte in 'e hând had”, wijst Wybren op de twee kleine witte. Hij weet precies welk veulen bij welke moeder hoort en welk gedrag ze meestal vertonen.

Vijf alpaca's verwachten in het voorjaar een veulen, na elf maanden dragen. Ingrijpen of helpen bij de geboorte hoeft eigenlijk niet, heeft Tineke inmiddels geleerd. “De memmen slikje de fôlen net droech, se komme dan ek midden op de dei yn e wrâld, at de sinne heech stiet. Moai hoe’t dat yninoar sit.”

Winkeltje - Naast de grote weide ligt het voedselbos, dat binnenkort met een bruggetje wordt verbonden met Hoeve Noordveld, zodat wandelaars makkelijker een rondje kunnen maken. “Soa hoeve mînsen niet hine en werom.” Een wens voor de toekomst is volgens Wybren nog uitbreiding van het aantal camperplaatsen. “Wij hewwe nag 'n stikky lând hierachter. Wij wille der dan ok graag 'n winkeltsy bij, dat sou foor 't dorp ok goed weze.”

www.hoevenoordveld.nl

www.langsboerenerven.nl

Wybren en Tineke van der Weg op hun dieren- en recreatiebedrijf Hoeve Noordveld

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl