Nieuws

Koploperproject duurzaam ondernemen in Noordwest Friesland van start!

Door de redactie van de Bildtse Post

Donderdag 29 oktober is een nieuw Koploperproject gestart, met 14 vooruitstrevende bedrijven, voornamelijk uit Waadhoeke. Deze 14 bedrijven gaan in de komende maanden samen aan de slag om duurzaam ondernemen nog meer in de haarvaten van hun organisatie te verankeren. Een aantal enthousiaste ondernemers nam hierin het initiatief en kreeg de groep van 14 bij elkaar. Afgelopen donderdag was de kickoff.

Kickoff koploperproject

Wat is het koploperproject? - Via het project krijgen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Zo wordt er een nulmeting uitgevoerd in elk bedrijf, zodat de deelnemer precies weet wat er al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Daarna gaan de bedrijven aan de gang met een actieplan op maat. In een aantal bijeenkomsten delen de deelnemers hun ervaringen. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen.

De volgende bedrijven doen mee aan dit koploperproject: Buwalda Multiservice Franeker, Expert Meijer Groep St.-Annaparochie, Foox Groothandel Franeker, Gemeente Waadhoeke Franeker, LambWeston Oosterbierum, Levo Franeker, Lont St.-Annaparochie, Rinsma Berltsum, Rondaan Berltsum, Royal Steensma Franeker, Westra Franeker, WMR Rinsumageast, Zijlstra Beroepskleding Franeker.

Kickoff - Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst digitaal plaats via Microsoft Teams. Jaap de Vries van DZyzzion, de initiatiefnemer en uitvoerder van de Koploperprojecten, heette de deelnemers welkom. Wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke verrichtte de officiële kick-off. “Dit is in yndrukwekkende list fan bedriuwen dy’t mei docht. Mei inoar kin je safolle dingen better en oars dwaan. Ik hoopje dat we mei mekoar wat yn gong sette wat net mear te kearen is. Dat we sizze kinne dat oer 10 jier de wrâld der wat better út sjocht”, aldus Dijkstra

Tijdens de kickoff stelden alle deelnemende bedrijven zich voor. Ze vertelden wat ze al aan duurzaam ondernemen doen, wat ze denken dat er nog beter kan en waarom ze aan het project meedoen. Duidelijk werd dat alle deelnemers al best ver zijn; met recht koplopers dus. Toch valt er volgens iedereen nog veel te verbeteren en doen ze daarom ook mee aan het project.

Gemeente ook deelnemer - De gemeente Waadhoeke doet zelf ook mee aan het koploperproject. Duurzaamheid staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Daarom is onder andere een duurzaamheidsagenda gemaakt en een coördinator duurzaamheid aangenomen die duurzame initiatieven met elkaar verbindt. Maar er valt ook nog veel te verbeteren. Jan Dijkstra: “No dûke wy mei dit projekt hiel djip yn ús eigen organisaasje. En wat is der no moaier as oanslute by in inisjatyf fan ús eigen ûndernimmers. Dat fyn ik no sa super yn dit ferhaal.”

Mileubarometer voor alle bedrijven in Waadhoeke - De gemeente heeft een collectief contract afgesloten voor de Milieubarometer, waardoor de Koplopers een gratis startlicentie krijgen voor de Milieubarometer. Dat is een van de middelen die in het Koploperproject gebruikt worden. Je kunt hiermee de milieuprestaties – waaronder de CO2-footprint – op een gebruikersvriendelijke manier meten en bijhouden. En het mooie hiervan is dat dit aanbod voor alle bedrijven in de gemeente geldt!

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl