Nieuws

Kritiek Wurkgroep op kandidaat-namen

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Op de drie kandidaat-namen voor de nieuwe herindelingsgemeente is behoorlijk wat aan te merken, zo vindt de Topografyske Wurkgroep Frys-lân.

Door Gerard de Jong - ’Waadhoeke’ had men liever met lidwoord ’de’ gezien. Dat was ook wat de inzender van de naam be-oogde, maar de naamgevingscommissie heeft het lidwoord weggelaten. Bovendien kan het net zo goed op het Lauwersmeergebied slaan, zegt men. Problematischer zijn ’Franeker’ en ’Nij-Westergo’. Bij die eerste wordt volgens de Wurkgroep voorbij gegaan aan het Europees Handvest voor Regionale Talen van Minderheden.
Inwoners van de Friestalige gemeenten Franekeradeel en Menameradiel mogen er qua taal niet op achteruit gaan, vindt men. De derde optie, ’Nij-Westergo’ noemt men ”echt in fynst”. ”Hy foldocht net oan ien fan ’e staveringen fan ’e trije libbene talen. Yn it Nederlânsk skriuwe wy Nieuw-Westergo, yn it Frysk Nij-Westergoa en sûnder dy lêste ’a’ kinne jo der spitigernôch ek gjin Biltsk fan meitsje. Boppedat waard de skriuwwize mei ’a’ al fêstlein yn de Westergoawei.” Inwoners van de drie gemeenten en vier dorpen in Littenseradiel hebben vorige week een stemkaart gekregen.
Daarmee kunnen ze tot 30 september hun stem uitbrengen op een van de drie namen. Begin oktober moet de uitslag bekend zijn.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl