Nieuws

’Laat angst ôns niet tunover nander sette’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
De Bildtse raad hield donderdag 15 oktober de algemene beschouwingen over de lokale politiek. Maar Sjoerd-Simon Kuipers (PvdA) greep de gelegenheid aan om de  vluchtelingenproblematiek aan te kaarten.

Door Gerard de Jong - Kuipers: “De wereld staat in brând. Fluchtelingen in noad komme hierhine. Der gaat ’t op dut momint om. En d’r wort said: ‘se’ krije goedkope húzzen, ‘se’ bringe syktes met, ’t binne dieven... Laat angst ôns niet tunover nander sette,” zei het Stjabuurtster raadslid, die als enige het vluchtelingenprobleem benoemde.
Hij refereerde ook aan de  bedreigingen die enkele raadsleden en colleges afgelopen week ontvingen. “Raadsleden en kelezys binne ok skietskiven. Blyf alsjeblyft de dialoog soeken. Ik bin d’r trots op dat deuze gemeente al jarenlang hur bijdrage levert met ’t asylsoekerssintrum.”

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns