Nieuws

Enquête: Jongeren wennen aan thuisleren, voelen zich niet eenzaam

Leerlingen Campus: ‘Nadruk ligt teveel op leerachterstanden’

Door de redactie van de Bildtse Post

Leerlingen van Campus Middelsee vinden dat er in het voorbije coronajaar soms teveel gehamerd wordt op mogelijke leerachterstanden. Driekwart van de jongeren heeft geen last van achterstanden en kon alles prima bijhouden. Ze vinden het fijn weer naar school te kunnen, en hebben daarnaast veel waardering voor de inzet van de docenten.

Dat blijkt uit een enquête die de afgelopen weken gehouden is onder een aantal tweede- en derdejaars (13- tot 15-jarigen) leerlingen van de campus in St.-Annaparochie. De jongeren kregen meerkeuzevragen voorgelegd en konden aangeven of ze het (helemaal) eens of oneens waren.

Lof voor docenten - Het blijkt dat de leerlingen “tijdens het afgelopen jaar veel hebben geleerd en dat het niet eerlijk is dat er altijd maar wordt gehamerd op de leerachterstanden,” zo meldt de school. Bij het online thuisonderwijs hebben ze geleerd beter te plannen en zo meer structuur aan te brengen. Zo’n 40% vindt het niet erg thuis te werken of zich daar te concentreren, al is online onderwijs volgens hen wel minder effectief.

De leerlingen prijzen de inzet van de docenten. “Ze geven aan dat de docenten allemaal hun uiterste best hebben gedaan om leerachterstanden te voorkomen.” Zo’n 75% van de leerlingen vindt dat ze geen enkele leerachterstand hebben opgelopen omdat ze alles hebben bijgehouden. Leerlingen die dit lastiger vonden hebben dit gevoel iets meer.”

De helft van de jongeren zegt voorstander te zijn van hybride onderwijs, een combinatie van fysiek en online les, ook als er geen pandemie zou zijn. De andere helft gaat toch liever compleet terug naar de schoolbanken.

Thuisleren - Over de thuissituatie zeggen de jongeren dat ze voorzichtiger geworden zijn in de omgang met anderen, om besmetting met het covid-19 virus te voorkomen. Wel vindt 75% het erg fijn om weer op school te mogen komen, vooral vanwege het sociale aspect.

“Bijna alle leerlingen hebben tijdens het thuisleren een goede werkplek in huis kunnen vinden en zijn positief over de hulp die ouders hebben geboden tijdens deze periode. De sfeer thuis was prima en het internet en/of andere technische faciliteiten hebben tijdens de periode van online onderwijs niet tot grote belemmeringen geleid,” zo klinkt het.

Niet eenzaam - Het gebrek aan elkaar ontmoeten wordt door de leerlingen goeddeels opgevangen door het gebruik van social media. “Met name via tekstberichten, maar ook videobellen is erg populair geworden. Gewoon bellen daarentegen is veel minder populair. Dankzij social media heeft de pandemie geen invloed op de vriendenkring.”

De jongeren van Campus Middelsee geven aan zich niet eenzaam te hebben gevoeld het afgelopen jaar. “Wel zijn de leerlingen het er over eens dat de pandemie wat hen betreft morgen afgelopen mag zijn.”

Campus: Aandacht voor het sociale aspect

Op de Campus Middelsee is er naast aandacht voor achterstanden ook aandacht voor het sociale aspect. Want naast dat je er heen gaat om te leren, is school voor de leerlingen vooral de plaats waar ze elkaar ontmoeten. Om te dollen, te kletsen, te chillen.

Dat zijn dingen die ze de laatste maanden vaak node hebben gemist. Maar nu de leerlingen weer gedeeltelijk naar school kunnen, is ook het sociale aspect meteen opgepakt.

De school bereidde vorige week een lekkere lunch voor, waarbij de leerlingen de tijd kregen even bij te kletsen. De door Alfred Miedema en Paul Feenstra klaargemaakte gezonde lunch viel erg in de smaak. Elke keer wisten de heren weer iets gevarieerds te bedenken. De leerlingen haalden het eten en drinken in een grote doos op uit de keuken. Zo konden ze zich aan de coronaregels houden. En ondanks het “bewegen op anderhalve meter”, het was ‘supergezellig’ volgens de leerlingen.

Bij de gesprekken werd gebruik gemaakt van een speciaal gemaakte ‘kletspot’. Hierin zaten vragen die aanleiding waren voor een gezellig gesprek. In de komende weken gaat elke groep actief aan de slag met een zelfgekozen activiteit. Bubbelvoetballen, cupcakes maken en levend stratego scoorden hoog op de lijst.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl