Nieuws

Lintjes voor echtpaar Zonderland uit Minnertsga

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Tijdens de lintjesregen werden gisteren twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt op het Bildt. Een bijzondere ’dubbel’, want echtpaar Nico Zonderland en Joke Zonderland- Hibma uit Minnertsga kregen beide de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De echtelieden kregen de versierselen die bij de onderscheiding horen uitgereikt door burgemeester Gerrit Krol, te midden van familie en vrienden, in de Doarpsfinne in hun dorp.
Nico Zonderland -  Nico Zonderland (64) was van 1993-2015 voorzitter van het Overkoepelend Orgaan (OO) het Bildt. Het OO ontwikkelde dorpsvisies, richtte een dorpenfonds op ter financiering van leefbaarheidsprojecten en voerde intensief overleg met de gemeente. Sinds 1998 is hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de MFA in Minnertsga. Hij voerde het overleg met de gemeente en de aannemer en was coördinator van de vrijwilligers tijdens de bouw. Sinds 1999 is Zonderland secretaris/ vicevoorzitter en vrijwilliger bij  de Kaatsvereniging Minnertsga. Hij zorgde ervoor dat de bestuursstructuur werd gemoderniseerd en haalde de contacten aan met andere verenigingen. Van 2001 tot 2015 was hij actief voor Plaatselijk Belang Minnertsga. In 2015 nam hij afscheid als voorzitter. Van 2004-2014 was Zonderland actief voor Voetbalvereniging Minnertsga. Hij was assistent- leider van het eerste elftal en schreef  wedstrijdverslagen voor de website. Sinds 2011 is Zonderland ook actief voor de Stichting Nij Bethanië. Dit fonds ondersteunt activiteiten en  verenigingen die zich inzetten voor ouderen en voor mensen met een beperking op het gebied van sport en cultuur.


Joke Zonderland-Hibma - Joke Zonderland-Hibma (64) is sinds 1988 vrijwilligster bij Kaatsvereniging Minnertsga. Ze is lid van de kantinecommissie en verantwoordelijk voor de bestellingen, daarnaast draait ze ook bardiensten. Wanneer er activiteiten voor de club zijn dan betrekt mevrouw Zonderland speciaal mensen uit  het dorp hierbij die juist een steuntje in de rug nodig hebben, of die buiten de boot dreigen te vallen. Sinds 1995 is ze ook vrijwilligster bij de Voetbalvereniging Minnertsga en coördineert onder andere de schoonmaakploeg, en sinds 2006 is mevrouw Zonderland schoonmaakster bij de Protestantse Gemeente Minnertsga.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl