Nieuws

Eerste raadsvergadering Waadhoeke via videoverbinding

’Mag er in gebarentaal gestemd worden?’

Door de redactie van de Bildtse Post

De gemeenteraad van Waadhoeke kwam donderdag 16 april voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis bijeen. Via Zoom, de videovergaderapp. Na een oefening twee dagen eerder, kon de raad voor het eerst in ruim anderhalve maand digitaal bijeen komen en besluiten nemen. Er waren zeker de nodige haperingen, maar het viel uiteindelijk allerminst tegen. Al blijft het wennen. ”Ik hoor u wel,  maar ik zie niks.”

Het scherm tijdens de eerste videovergadering van de gemeenteraad van Waadhoeke.

Door Gerard de Jong - In rijtjes van vijf zitten de raadsen collegeleden van Waadhoeke donderdag om 19.30 uur klaar voor hun eerste digitale vergadering. Burgemeester Marga Waanders opent de   vergadering, en staat stil bij deze bijzondere tijden.
”Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is voor  niemand een fijne tijd, en voor sommigen is het ronduit tragisch. Met alle beperkingen afscheid nemen  van dierbaren, het gemis. Daarnaast zijn het voor veel ondernemers barre tijden. En het is zo stil. Er zal  geen sprake zijn van ’terug naar normaal’.
De anderhalvemetersamenleving zal nog wel even voortduren. Maar in deze bizarre crisis is de rol van de  verheid cruciaal. Echt nabij besturen gaat nu niet. Maar veel kan ook wel doorgang vinden. Ik ben ontzettend blij dat we zo toch bijeen kunnen komen.”
’Ik zie niks’ - Er wordt redelijk vlot aangevangen met de vergadering. In no-time is het 20.00 uur. Dat  et zo laat is, wordt ’aangekondigd’ als Herre Hof aan het woord is: vanuit zijn woonkamer klinkt een  rote klok die acht keer luidt. ”Mevrouw Bloem, hoort u mij?” vraagt de burgemeester. ”Ja, ik hoor u  wel, maar ik zie niks” zegt het raadslid van Christen- Unie terug. De verbinding is snel hersteld.
Dat geldt niet voor die van Wim Hokken. Zijn woorden komen vertraagd, langgerekt en soms in slow- motion door. ”Ik zit dan ook in het buitengebied,” zegt Hokken.
Problemen met de verbinding zijn er  niet bij Bert Vollema (uit Tzum), die grapt: ”Mar ik sit hjir ek op in ynternetferbining út Súdwest- Fryslân,”  en verwijzing naar het gebrek aan glasvezel in Waadhoeke. Burgemeester Waanders oppert dat Hokken  dichterbij de microfoon moet gaan zitten. Als dat geen verbetering brengt, valt de burgemeester iets op: ”Meneer Hokken, u bent beter te verstaan als u uw camera uitdoet.” Hokken’s beeld gaat ’op zwart’,  maar hij is inderdaad beter te verstaan zo.
Lege rechthoekjes - Even later heeft wethouder Jan Dijkstra een stukje gemist. ”Myn systeem is krekt útfallen, dus ik doch net mear mei yn it spul,” zegt Dijkstra vanuit het donker. Het heeft inderdaad wel  iets van een puzzelspel, al deze rechthoekjes met raadsleden erin.
Met elk hun eigen achtergrond en  geluid. Dijkstra is alweer present als Wim Hokken namens SAM Waadhoeke een schorsing aanvraagt  van enkele minuten om met zijn partijgenoten te overleggen. Ook dat kan gewoon. De helft van de  rechthoekjes is leeg, haalt koffie of gaat naar het toilet.
Nederlands - Opmerkelijk is dat bij het videovergaderen meer raadsleden Nederlands spreken. Sjoerd  Simon Kuipers (normaal toch altijd Bildts), wethouder Boukje Tol (altijd Frysk): ze gaan onbewust in het Nederlands verder, als de spreker voor hen toevallig Nederlands sprak. En ze blijven de rest van de vergadering ook Nederlands praten.
Stemmen - Lastig wordt het bij de stemming over een bestemmingsplan in Minnertsga. GemeenteBelangen zal tegenstemmen. De burgemeester besluit daarom tot een hoofdelijke stemming:  elk raadslid moet ’voor’ of ’tegen’ zeggen. Het trekken van een lootje uit een bus bepaalt bij welke  letter van de achternaam de stemming begint, om vervolgens op alfabet de raadsleden één voor één aan het woord te laten.
Dat gaat lange tijd goed, totdat Herre Hof’s stem niet doorkomt. Hof (GB) had al gezegd tegen te zijn, maar moet officieel ’tegen’ zeggen. En hij is niet te horen. De burgemeester gaat eerst door met anderen. Gea Iedema (FNP) heeft voor de zekerheid maar een A4’tje gemaakt met het woord ’voor’  erop, maar zij is goed te verstaan. Hof uiteindelijk ook.
De meeste problemen met de verbinding heeft  Joke Osinga (VVD). Ook haar stem komt niet door; griffier Tinco Lyklema belt haar twee keer om te  proberen het op te lossen. ”Mag stemmen ook in gebarentaal?” vraagt Waanders zich af, maar daar  steekt de griffier een stokje voor.
Nazit - Video-vergaderen is inspannend en vermoeiend, dat blijkt wel. Burgemeester Waanders vindt het om half elf, na drie uur vergaderen, wel mooi geweest. De nog openstaande punten worden  doorgeschoven naar de volgende keer.
Met instemming van iedereen. ”Het kan nooit de geneugten van een fysiek treffen evenaren,” zegt Waanders tot besluit. ”Ook de altijd gezellige nazit zult u nu thuis met uw dierbaren moeten doen.  Maar voor een eerste keer ging het best goed.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl