Nieuws

Een eeuw openbare bibliotheek in St.-Anne

‘Meewerken aan geestelijke ontwikkeling van de bevolking’

Door de redactie van de Bildtse Post

De openbare bibliotheek in St.-Anne wordt op 6 oktober 1921 geopend in Ons Huis (nu Plat), dat op diezelfde locatie start. Het doel van de leeszaal en bibliotheek is ‘om mee te werken aan de geestelijke ontwikkeling van de bevolking in de gemeente zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke stand.'

Kinderen tijdens een leespromotiedag in de bibliotheek St.-Anne, 1967.

De leeszaal en bibliotheek zijn op iedere doordeweekse avond en zaterdagmiddag open. Leden kunnen boeken lenen, maar iedereen mag boeken of tijdschriften lezen in de leeszaal. Twee jaar later wordt er ‘s winters een leeszaal met meer dan honderd boeken voor kinderen van 8-15 jaar geopend. Een vrijwilliger verstrekt de boeken, ‘die er tevens op toeziet dat er rustig en op juiste manier gelezen wordt.’ Die rust is vooral op zondagmiddagen een probleem, zo blijkt in 1925. In de vergadering van het bestuur wordt gezegd dat ‘het in een bibliotheek rustig behoort te zijn, al moet de jeugd zo weinig mogelijk worden geweerd. Want de straat is wel de slechtste plaats voor de jeugd.’

Verhuizingen - Bakker en raadslid Jakkele Weidema is erg betrokken bij de bibliotheek. Hij is voorstander van het thuis bezorgen van boeken en brengt dan ook boeken op de fiets bij de leden langs. In andere dorpen wordt een boekenkist gebracht, de wisselbibliotheek. In 1935 gaat de leeszaal dicht, vooral omdat er te weinig vrijwilligers voor toezicht zijn. Pas in 1955 gaat de leeszaal weer open. Een nieuw probleem is ruimtegebrek voor de groeiende collectie boeken. De bibliotheek verhuist in de jaren zestig mee naar de nieuwe locatie van Ons Huis, en vindt later zelfstandig onderdak aan de Beuckelaerstraat (nu Hema). De uitleenposten van de andere dorpen sluiten en een bibliobus rijdt voortaan het hele Bildt door. In de jaren zeventig krijgt St.-Jacob een eigen vestiging, in 1984 ook Minnertsga. Vanaf 2007 huist de bibliotheek van het Bildt in het nieuwe MFC Ons Huis.

Informatie uit ‘Jubileumboekje Bibliotheek het Bildt 75 jaar’, door Leendert Ferwerda.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl