Nieuws

330 miljoen om kustlijn Koehool-Lauwersmeer veiliger te maken

Mega-operatie aan dijken Waddenkust

Door de redactie van de Bildtse Post

De zeewering tussen Koehool en Lauwersmeer wordt de komende jaren drastisch gerenoveerd om de dijk veiliger en toekomstbestendig te maken. De aanpak van het 47 kilometer lange dijktraject kost een slordige 330 miljoen euro. Het is het grootste dijkverstevigingsproject waar Wetterskip Fryslân ooit mee te maken heeft gehad. De verkennende fase, met diverse organisaties en bewoners van het gebied, begint nu. Het werk moet van 2023 tot 2028 worden uitgevoerd.

Door Gerard de Jong - Bilkerts ligt de dijkversterking van 2016 nog vers in het geheugen. Toen werd de zeedijk boven Koehool en Zwarte Haan ook al flink aangepakt. Vernieuwende technieken zoals elastocoast werden toen ook gebruikt om de dijk klaar te maken voor de toekomst.

Maar de tijden veranderen snel. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel veel sneller dan toen gedacht, terwijl er eveneens sprake is van bodemdaling. Waar toen nog van een stijging van het zeewater van 40cm in 2100 werd uitgegaan, is dat nu al 1 meter. De regels zijn aangescherpt en om daaraan te kunnen voldoen wordt nu alles uit de kast gehaald, zodat de zeedijk in ieder geval tot 2080 sterk genoeg is om het water buiten te houden.

‘Spannend project’ - “Dit is voor ons ook een spannend project. Zo’n grote dijkversterkingsoperatie hebben we nog nooit gehad,” zei projectleider Jan Hateboer vrijdag, bij de bekendmaking van de plannen. Hij werd vergezeld door dagelijks Wetterskip-bestuurslid Bé de Winter en programmamanager Jan-Willem van Elsacker. “Als we niets doen, dan komen we in de problemen. Daarom beginnen we nu met de verkenning van dit project. We zetten in op veiligheid, duurzaamheid, en op het benutten van kansen in de regio,” zei De Winter.

Deze verkennende wordt afgetrapt met de website www.waddenzeekust.nl. Op de site staat nu een startdocument, waarop belanghebbenden tot en met 28 september hun zienswijze kunnen geven. Partijen die bij het project worden betrokken zijn o.a. gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, provincie, Rijkswaterstaat, LTO, It Fryske Gea en de bewoners van het gebied.

‘Alle opties op tafel’ - Wetterskip Fryslân wil nadrukkelijk niet vooruitlopen op welke maatregelen er genomen moeten worden aan de zeedijk. Alle opties liggen op tafel. Het kan gaan om dijkverhoging, -verbreding, of meer ‘voorland’ betrekken bij het dijkengebied. Daarnaast wil men rekening houden met projecten als Holwert aan Zee en, waar het kan, het landschap en de natuur juist verbeteren.

Het project vraagt tevens om maatwerk. De staat van de zeedijk is al in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de Bildtse zeedijk last heeft van erosie aan het buitentalud en binnenwaarts niet stabiel genoeg is. Op andere plekken is het juist de kruin of het buitentalud dat onderhoud nodig heeft. In samenspraak met de organisaties en bewoners wil het Wetterskip tot een aanpak komen.

Digitale inspraakavond - Deze week wordt bij de bewoners in het gebied een nieuwsbrief bezorgd over de start van deze verkennende fase. Op woensdag 26 augustus wordt tevens een digitale inspraakavond gehouden. Halverwege september gaat het Wetterskip met belangstellenden ook het gebied in voor een ‘kijk op de dijk’.

Rond augustus 2021 moet er een plan van aanpak liggen. De daadwerkelijke uitvoering van het megaproject staat gepland voor 2023 tot 2028.

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Foto: Daniël Hartog

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns