Nieuws

Eethûs de Kaai schakelt snel in coronalockdown

‘Met de hele húshouwing de skouders d’r ônder’

Door de redactie van de Bildtse Post

Voor de tweede keer dit jaar heeft de horeca te maken met een coronalockdown. De Bildtse horeca-ondernemers zetten alle zeilen weer bij om de klant te bedienen. Vorige week maakte deze krant al een klein ‘horeca-rondje’; vandaag een gesprek met Boudewijn Bleeker van Eethûs de Kaai. Hij is met zijn zaak overgegaan op bezorgen in St.-Annaparochie.

De bezorgploeg, met v.l.n.r.: Siebrit, Marrit, Janneke en Emma.

Door Gerard de Jong - “’t Is heel spitig, deuze tweede ‘lockdown’, maar ‘t sat d’r an te kommen,” zegt Bleeker realistisch. “’t Ferskil met de eerste keer is dat wij d’r nou beter op inspeule kinne as in maart. Je kinne makliker skakele en wete wat de mînsen hewwe wille. De fraag is niet feranderd, die wort alleen maar breder: soa biede wij nou ok ’n driegangedinee an. Dat loopt as ’t spoor.”

Bezorgen - Bleeker en zijn team zijn snel overgeschakeld, niet alleen op afhaal maar ook op bezorgen. “Fooral op frijdeg tot en met sundeg is ‘t ’n gekkehuus. Omdat ’n prot mînsen âns bútten wachte motte, besorge wij ok in ’t dorp. Gewoan, op de fyts. Der rekene wij niks ekstra’s foor. Ons kines helpe met. Wij sture hur niet met sinten de dyk op; ik stuur later gewoan ’n tikky en dan betaalt de klant. ’t Komt wel foor dat klanten belle: ‘Wij hewwe nag niet betaald foor ôns eten!’ Dan bin ik der nag drok met doende; prachtig dat de mînsen je soms al foor binne. Ik hew nag niet een had die’t achterôf niet betaald het.”

Saamhorigheid - “In maart waren wij wel bang dat wij in ’t perseneelsbestand snije mosten, maar gelukkig hoeft dat niet. ’t Is krekt soa dat d’r meer mînsen waren die’t ôns helpe wouwen: ‘t jongereand, maar sels hur ouweloi, elkeneen wou helpe. Dat is grandioas, d’r is ’n groat gefoel fan saamhorighyd.”

Of het bezorgen een blijvertje is, weet hij nog niet. “De kines werke ok al ergens âns, dus die kinne hier niet met deurhouwe. Maar ’t is mooi om as húshouwing de skouders d’r ônder te setten. Ik hew ’n heel kreative frou: ik foer út wat Gerry bedinkt!,” zegt hij lachend.

Kerstdiner - Uiteindelijk prijst Bleeker zich nog gelukkig. “Wij mâge seker niet klage. Wij make lekker eten, maar gyn ‘haute cuisine’. Foor de restaurants is ’t meskien nag moeiliker. Wij kinne nag gewoan levere. Je motte alleen drie stappen foorút dinke.
Ik gaan d’r sels fanút dat wij ant febrewary of maart nag wel in deuze sitewasy sitte sille. Ik bin derom nou al drok doende met de Kerstdinees! Dat menu staat alweer op de kaart, de eerste bestellings binne al binnen. Dan besorge wij op ’t hele Bildt. Ik hew d’r nou al sin in.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl