Nieuws

‘Mienskips’-geld voor Seumersproky en beweegpark Froubuurt

Door de redactie van de Bildtse Post

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân heeft in de derde tender van 2020 subsidie verleend aan 23 initiatieven. In totaal gaat er bijna € 296.000 naar leefbaarheidsprojecten in deze regio, waaronder het Seumersproky in St.-Anne en een beweegpark in Froubuurt.

Het Iepen Mienskipsfûns geeft subsidie aan initiatieven die ‘van onderop’, uit de gemeenschap komen. Het gaat om projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in een plaats of regio.

Seumersproky - ’t Seumersproky van Stichting Theatersprookje het Bildt krijgt € 8.800 uit het fonds. De stichting wil dit jaar voorstellingen in de buitenlucht houden, op diverse locaties in St.-Annaparochie, onder begeleiding van een ervaren regisseur. De bewoners van het COA zijn uitgenodigd om te helpen bij dit project. Volgens het Mienskipsfûns heeft het project een breed draagvlak: het subsidieverzoek is gekomen vanuit de basisscholen uit St.-Annaparochie en St.-Jacobiparochie, alsmede sportverenigingen VV St.-Annaparochie en KV Drie Spul is Ut (die tevens vrijwilligers leveren), en bewoners uit de verschillende dorpen. De totale kosten van ’t Seumersproky-project bedragen € 26.000.

Duurzaam beweegpark - Het fonds keert € 10.000 subsidie uit aan een ‘duurzaam beweegpark’ in Vrouwenparochie. De bijdrage werd aangevraagd door Dorpsbelang Vrouwenparochie. Het project kost in totaal ruim € 44.000. Dorpsbelang wil een “laagdrempelig en multifunctioneel beweegpark” realiseren, “dat bestaat uit zeven verschillende duurzame buiten-fitnesstoestellen en een lokaal activerings- en begeleidingsprogramma. Ook zullen er workshops, themabijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd op en rondom het beweegpark.”

Het project ‘Hiel Minnertsgea Aktyf!’ krijgt € 35.000 aan subsidie voor het realiseren van een multifunctionele sport- en ontmoetingsplaats, waar veel doelgroepen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Hierbij hoort de aanleg van een kaats- en tennismuur, multifunctioneel oefenveld, jeu de boules-banen, beachvolleybalveld en het plaatsen van buitenfitnessapparatuur.

Speeltuin en dorpsdiner - Een greep uit de andere gehonoreerde projecten in Noordwest-Fryslân: Voor het energieneutraal maken en moderniseren van het dorpshuis van Dongjum is een kleine € 14.000 beschikbaar. Speeltuin It Kattenest in Wier krijgt € 10.000 voor het vernieuwen van speeltoestellen en herinrichten van het terrein. Het Kaatsmuseum in Franeker ontvangt € 9.070 voor een project om meer bezoekers te trekken, onder meer door de promotie van wallball.

In Menaam gaat € 4.000 naar het project ‘Sûn fan Menamer grûn’, een dorpsdiner met lokale producten voor mensen uit Menaam e.o. De Berltsumer Vereniging Oranje Nationaal krijgt € 10.000 voor een avondvullende show in het kader van het 75-jarig bestaan van de vereniging.

Iepen Mienskipsfûns - Ook in 2021 is subsidie aan te vragen voor projecten. De eerste openstelling loopt van 11 januari tot en met 4 februari.
Kijk voor meer informatie op fryslan.frl/imf.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl