Nieuws

Minerva en Ceres waken over Waadhoeke

Door de redactie van de Bildtse Post

Op de nieuwjaarsreceptie van Waadhoeke in Franeker is vanmiddag het nieuwe gemeentewapen gepresenteerd. De kleuren symboliseren de Waddengemeente, de beschermgodinnen Minerva en Ceres verwijzen naar de academiestad en de landbouw.

Kinderburgemeester Piter Murk de Groot en burgemeester Marga Waanders onthullen het nieuwe wapen. (foto: Joachim de Ruijter)

Het wapen werd door burgemeester Marga Waanders samen met gemeentesecretaris Annet van Doesburg onthuld op een groot tegeltableau. Het tableau is vervaardigd door ambachtelijke tegelmakerij Albarello uit Menaam.

Het nieuwe wapen met de blauwe, de witte, blauwe en groene banen symboliseert een waddengemeente. Land uit zee. De witte baan symboliseert de dijk die omhoog gaat en staat voor dynamiek en vooruitgang. De schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres. De godin Minerva verwijst naar de historie van Franeker als academiestad. Ceres is de beschermgodin van de landbouw. Bovenop het wapen prijkt de Friese Grietenijkroon met drie bladen en twee keer drie parels.

Het was voor de gemeente Waadhoeke van groot belang dat het wapen met kennis uit de eigen gemeente tot stand kwam. Een speciale commissie heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het nieuwe wapen voor de gemeente Waadhoeke. De commissieleden hebben allen historische kennis van de voormalige gemeenten en de regio.
De commissie bestond uit: Manon Borst, directeur Museum Martena Franeker, Ali Bronger, secretaris van Stichting Bildts Aigene, Jan Folkerts, voormalig gemeentesecretaris gemeente Littenseradiel en historisch kenner van de regio, Jan Metzlar, archivaris gemeente Waadhoeke en van de voormalige gemeente Menameradiel en Piet Bultsma, heraldisch tekenaar van de Hoge Raad van Adel te Den Haag.

Wapenfeiten

Nog meer ’wapenfeiten’: De raad neemt op 23 januari een besluit over het toekennen van de Bildtse vlag en het wapen als ’streekeigen wapen’. Beide hebben na het opheffen van het Bildt geen officiële status  meer, maar op initiatief van Bildts Aigene kunnen ze zo voor de streek bewaard blijven.

Gemeentewapen Waadhoeke

Wapen het Bildt

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl