Nieuws

Nachtbeleving Zwarte Haan onzeker na kritiek raad

Door de redactie van de Bildtse Post

Het is nog maar de vraag of de plannen voor trekkershutten, een sterrenkijkhut en een nachttuin op Zwarte Haan doorgang kunnen vinden. De gemeenteraad was donderdag kritisch op hoe de plannen tot stand gekomen zijn, en hekelen het ontbreken van zowel een akoestisch onderzoek ter plaatse als een gedegen verkeersplan. Dat laatste zal er eerst moeten komen, voordat men akkoord gaat.

Lammetjes spelen verstoppertje rond het beeld van de Slikwerker, op Zwarte Haan. (foto: Ellen Floris)

Door Gerard de Jong - De raad was donderdag unaniem: er is onrust over de bewoners op Zwarte Haan, er is geen gedegen verkeersplan voor het buurtschap en mogelijke negatieve gevolgen voor de omwonenden worden gebagatelliseerd.

“Zijn de bewoners hier op het verkeerde been gezet?” vroeg Dit Bloem (ChristenUnie) zich hardop af. Ook Haaye Stellingwerf (SAM Waadhoeke) zei met het voorstel te worstelen. “Wy binne foar rekreaasje, mar binne der ek foar ús bewenners, dy’t ûnevenredige oerlêst erfare kinne. Hâlde wy ússels sa net foar de gek?” Leendert Ferwerda (Gemeentebelangen) zei dat de bewoners bij dit soort plannen vanaf het beginstadium betrokken dienen te worden.

Steen des aanstoots was vooral het ontbreken van een degelijk verkeersplan. Zwarte Haan zucht onder een al jaren toenemende verkeersstroom. Het aantal auto’s dat naar het buurtschap rijdt is in coronatijd alleen maar toegenomen. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, maar daarbij is naar vergelijkbare situaties gekeken, niet naar Zwarte Haan zelf.

SAM Waadhoeke diende daarom een amendement in, die door de gehele raad werd ondersteund. Er zal eerst een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd moeten worden, inclusief oplossingen en wat dat gaat kosten. Dit moet in oktober zijn afgerond, waarna de raad zich er opnieuw over buigt en dan eventueel alsnog de benodigde “verklaring van geen bedenkingen” af kan geven.

‘Handdoek in de ring’ - Wethouder Caroline de Pee gaf aan dat het college “zeker niet over één nacht ijs” gegaan is. “Er is veelvuldig contact met iedereen geweest, en het is soms echt te druk. We hebben echt getracht met initiatiefnemers en omwonenden we zijn er niet uitgekomen om een plan voor te leggen dat goedkeuring bewoners heeft, dat moeten we gewoon eerlijk toegeven. Maar wij denken dat deze recreatieve ontwikkeling geen onevenredige overlast met zich meebrengt,” aldus De Pee.

De wethouder noemde de motie “onuitvoerbaar”. “Wat als uit het onderzoek blijkt dat de gewenste oplossing niet financieel haalbaar is? Initiatiefnemers én bewoners verdienen nu een antwoord van de gemeente, maar u geeft nu geen verklaring van geen bedenkingen af. Er is een kans dat initiatiefnemer Keunstwurk, bij verder uitstel, de handdoek in de ring zou kunnen gooien.”

De raad hield echter voet bij stuk: eerst verkeerstechnisch onderzoek, dan pas definitief groen licht.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl