Nieuws

‘Nederlâns, Bildts en Frys tegaar is ’n sterker ferkooppunt as alleen ’t Bildts’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, Minnertsga: dat zijn, en blijven, de officiële namen van de Bildtse dorpen. Werkgroep het Bildt en Frije Bilkerts pleitten donderdag opnieuw voor Bildtse dorpsnamen. Maar opnieuw wilden CDA, VVD en PvdA er niet aan. De irritatie en emoties liepen hoog op.

Door Gerard de Jong - Burgemeester Krol sprak met enig gevoel voor dramatiek de hoop uit dat het een “gedenkwaardige avond” zou worden. Dat werd het, maar vooral omdat het op een bitter verbaal gevecht uitdraaide. Beide ‘kampen’ ergerden zich kapot in de Bildtse raadszaal. De voorstanders van Bildtse dorpsnamen konden niet begrijpen die iemand er tegen kan zijn; de tegenstanders snapten niets van de zendingsdrang van de voorstanders.
Gewetensfraag - ’De voorstanders hadden geduld getoond. Werkgroep het Bildt en Frije Bilkerts dienden in september 2013 al hun motie voor Bildtse dorpsnamen in. Deze bleef door de PvdA anderhalf jaar op de plank liggen: de partij had meer tijd nodig om een en ander uit te zoeken. De PvdA gaf echter nooit antwoord.
Het wachten zat, dienden WB en FB de motie deze maand opnieuw in.Haye Stellingwerf (WB) - een echte Fries - sprak voor de gelegenheid in (heel behoorlijk) Bildts.
Kosten of verminderde vindbaarheid zijn geen argumenten om het niet te doen, zo bepleitte hij. “Met de herindeling motte d’r dos andere bôrden komme. En de fyndberhyd: tik in geef Bildts ’s Smeding of Meijer bij google in, en je krije drekt de website fan ’t bedriif. De postkoade ferandert ok niet,” zei Stellingwerf. “Sien over jim aigen oordeel hine en stel jim sels de gewetensfraag: hewwe de Bildtse taal en kultuur baat bij Bildtse dorpsnamen? ’t Antwoord is ja. ”Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts) verweet de raadsleden wel met de mond te belijden dat ze het ‘Bildts aigene’ willen beschermen, maar als het er op aan komt niet thuis geven. “Na de herindeling is d’r gyn raad meer die ’t ekstra andacht foor de Bildtse taal en kultuur het. Derom motte wy dut nou sels regele. Late wy ôns kines lere dat se in St.-Anne en Froubuurt weune.”
‘Wer hewwe wy ’t over?’ - Maar de andere partijen waren het onderwerp meer dan beu. “Hieltyd wer komt dit ûnderwerp nei boppen,” verzuchtte Griet de Boer (CDA). In 2009 lag eenzelfde voorstel op tafel. Toen werd het met 8 tegen 7 stemmen verworpen. “Wij hoege net bang te wêzen dat de doarpen in Fryske namme krije yn de nije gemeente. Dan hoecht it foar ús net te feroarjen. Troch bern op it skoalplein wurdt ek al in soad Nederlânsk praten. It giet om it gefoel, as jo fiele dat jo ynSt. Anne wenje, is dat ek goed.”
De VVD sloot zich daar bij aan.De sleutel lag in handen van de PvdA. Niet eerder klonk fractievoorzitter Sjoerd Simon Kuipers zo geërgerd in de raadszaal. “Ik hew my ferbaasd, en ok ergerd: want wer hewwe wy ’t over? Fan alle kanten binne wij bestookt deur foorstander fan Bildtse namen, en fia de mediamotte wy hore dat dut foorstel nou indiend wort. Ik had ’n moasy indiene willen om de raad dan maar ôf te skaffen,” zei Kuipers, die zijn hart luchtte. Over de Bildtse dorpsnamen was hij kort: “’t Leeft niet. D’r is ok gyn draagflak foor. Ik wil gyneen op de toanen trappe, maar wy motte ôns enerzjy ergens âns in steke. Nederlâns, Bildts en Frys tegaar is ’n sterker ferkooppunt as alleen ’t Bildts.”
‘Dut raakt my diep - ’De voorstanders vonden dit op hun beurt weer onbegrijpelijk. “At je al beginne te sêgen dat ‘dut geouwehoer maar ’s ophouwe mot’ – want der komt ’t op del – dan raakt dat mij soa diep dat ik my inhouwe mot,” zei Ferwerda. Stellingwerf reageerde fel op De Boer: “Dat kines hyltyd meer Nederlâns prate op skoal... Der gáát ’t nou just om! Wij wille de taal behouwe!” De partijen haalden over en weer het bloed bij elkaar onder de nagels vandaan. De kloof tussen de twee ‘kampen’ was immens. Nadat het voorstel was weggestemd laste burgemeester Krol een pauze in. Om even “de gedachten ordenen”. Een gedenkwaardige avond die iedereen het liefst zo snel mogelijk vergeet.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl