Nieuws

Nieuw gemeentewapen Waadhoeke gepresenteerd

Door de redactie van de Bildtse Post

Op de nieuwjaarsreceptie van Waadhoeke in Franeker is vanmiddag het nieuwe gemeentewapen gepresenteerd. De kleuren symboliseren de Waddengemeente, de beschermgodinnen Minerva en Ceres verwijzen naar de academiestad en de landbouw.

Het nieuwe wapen van gemeente Waadhoeke.

Het wapen werd op een groot tegeltableau door burgemeester Marga Waanders samen met kinderburgemeester Piter Murk de Groot onthuld. Het tableau is vervaardigd door ambachtelijke tegelmakerij Albarello uit Menaam.

Het nieuwe wapen met de blauwe, de witte, blauwe en groene banen symboliseert een waddengemeente. Land uit zee. De witte baan symboliseert de dijk die omhoog gaat en staat voor dynamiek en vooruitgang. De schildhouders zijn de godinnen Minerva en Ceres. De godin Minerva verwijst naar de historie van Franeker als academiestad. Ceres is de beschermgodin van de landbouw. Bovenop het wapen prijkt de Friese Grietenijkroon met drie bladen en twee keer drie parels.

Het was voor de gemeente Waadhoeke van groot belang dat het wapen met kennis uit de eigen gemeente tot stand kwam. Een speciale commissie heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het nieuwe wapen voor de gemeente Waadhoeke. De commissieleden hebben allen historische kennis van de voormalige gemeenten en de regio.

De commissie bestond uit: Manon Borst, directeur Museum Martena Franeker, Ali Bronger, secretaris van Stichting Bildts Aigene, Jan Folkerts, voormalig gemeentesecretaris gemeente Littenseradiel en historisch kenner van de regio, Jan Metzlar, archivaris gemeente Waadhoeke en van de voormalige gemeente Menameradiel en Piet Bultsma, heraldisch tekenaar van de Hoge Raad van Adel te Den Haag.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl