Nieuws

Nieuwe directeur CBO G2 moet rust op Ouwe-Syl herstellen

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
CBO G2, de vereniging voor christelijk basisonderwijs van het Bildt en Leeuwarderadeel, heeft voor onbepaalde tijd een tweede directeur aangesteld. Dietske Bouma zal zich fulltime richten op de samenwerkingsschool Ouwe-Syl, waar het na het vertrek van juf Marije Postmus onrustig is.

Door Gerard de Jong - Bouma gaat vandaag voor het eerst aan de slag op de school. Haar aanstelling is gebeurd op initiatief van directeur Jaap Jansma zelf. “De onderlinge relasys op de skoal binne beskadigd. D’r mot praat worre, de rust mot weromkere. Dan hewwe je ‘n ‘onbeskreven blâd’ norig,” vertelt Jansma. “Hoe’t je ’t ok wende of kere, dat bin ik niet meer. Ik bin sels ok onderwerp fan gesprek worren. Foor de súvverhyd fan ’t proses is ’t beter dat d’r ’n objektyf persoan fan bútten komt.”

De aanstelling van Bouma is razensnel gegaan. “Wy hewwe ôflopene woensdeg ’n profylskets maakt en dat bij ferskillende buro’s dellaid, die’t kandidaten socht hewwe. Deselde aven hewwe wy nag met kandidaten  sproken.” Ouders op het dorp hebben het besluit van Jansma positief onthaald. Bouma zal vooral in gesprek moeten. Met de ouders, die geen vertrouwen hebben in de gang van  zaken. En met drie leerkrachten, die zich uit solidariteit met de op non-actief gestelde directeur Janneke Grijpma ziek hebben gemeld.
De Medezeggenschapsraad wordt uitgebreid met vier ouders en twee leerkrachten. Bouma zal ook bepalen wie het onderzoek naar de ontstane crisis zal leiden.

Jansma richt zich als directeur weer op de andere zes scholen. “Der waar de ôflopene tiid gyn inkele rúmte en tiid foor, maar der gaat ’t werk ok deur. En ik stap even út de wyn. Dut gaat je as mîns niet in de kouwe kleren sitten. Ik bin niet belangriker dan de organisay. ’t Proses en herstellen fan fertrouwen mot foorop staan. De ingrediïnten binne derfoor anwezig: de mînsen wille fooral ’n failige, fertroude omgeving foor hur kines. Gyneen het syn kines naar anlaiding fan deuze krisis fan skoal haald. Maar d’r is nag ’n soad werk te doen.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl