Nieuws

’Nieuwe fase’ in aanleg snel internet Waadhoeke

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
’Medio 2020 glasvezel buitengebied’

Door Gerard de Jong - Gemeente Waadhoeke kent 1784 zogenaamde ’witte adressen’. Dit zijn percelen waar slechts één aanbieder van internet is, met een signaal onder de Europese norm van 30Mbit. In de praktijk gaat het hier om een ADSL-aansluiting via de telefoonlijn, ook wel een  ’koperaansluiting’ genoemd. Onder andere delen van de Oudebildtdijk vallen hieronder.
Provincie Fryslân heeft krediet beschikbaar gesteld aan KabelNoord om snel internet via glasvezel aan te leggen op 22.000 Friese ’witte adressen’. Voorwaarde voor het krediet is dat 60% van die adressen zich ook daadwerkelijk als klant aanmeldt. In andere gemeenten is dat meer dan gelukt: in  Ooststellingwerf (81%) en Opsterland (78%) is de animo groot; er is veel belangstelling voor een glasvezelverbinding.
KabelNoord start begin 2020 in Waadhoeke met een campagne voor ’witte adressen’ om zich aan te melden. Wordt de 60% gehaald, dan staat de feitelijke aanleg gepland voor het derde kwartaal van 2020. Inmiddels heeft ook een tweede commerciële partij zich bij gemeente Waadhoeke gemeld.  Glasvezel Buitenaf wil eveneens klanten werven voor glasvezel in het buitengebied, en gaat naar eigen zeggen over tot aanleg als 50% zich aanmeldt. Het staat de aanbieders vrij om ook in de dorpen glasvezel aan te leggen. ”Dit is een vrij verrassende ontwikkeling,  omdat tot voor kort marktpartijen niet geïnteresseerd waren in het aanleggen van ’wit’ in Fryslân,” zo laat wethouder Caroline de Pee weten.
Ze juicht het toe dat meerdere aanbieders nu om  e hand van klanten in het buitengebied dingen, al houdt ze de situatie in de gaten. ”We willen een scenario voorkomen dat door de strijd van verschillende commerciële partijen de doelstelling niet wordt bereikt en dat ’cherry picking’ (als aanbieders alleen de winstgevende adressen aansluiten, red.) wordt voorkomen.” De gemeente spreekt van een ’nieuwe fase’ in het glasvezelverhaal. ”Fryslân is een interessant gebied geworden  voor marktpartijen, waardoor de ambitie van snel internet op het platteland en in de kernen in versneld tempo dichterbij lijkt te komen.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl