Nieuws

Nieuwe gemeente Leeuwarden wil met Ouwe- en Nijesyl uitbreiden tot aan zee

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
In een nog vertrouwelijk rapport wordt voorgesteld om tegelijk met het samengaan van de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden, bij deze herindeling per 1 januari 2018 ook de dorpen Alde Leie - waarvan een aantal woningen en achtererven nu nog in de gemeente het Bildt liggen - en Oude- en Nieuwebildtzijl te betrekken. De gedachte daarbij is dat de nieuwe gemeente Leeuwarden dan aan zee komtte liggen en dit gebied met het oostelijke gedeelte van de buitendijkse Bildtpollen dan recreatief en toeristisch kan worden ontwikkeld en kan aansluiten bij het al langer lopende project Holwert aan Zee.

De bedoeling was het nu nog vertrouwelijke rapport eind deze week ter kennis van de raadsleden van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, het Bildt en Ferwerderadiel te brengen. Met Ferwerderadiel (Holwert) zijn gesprekken gaande om er zo mogelijk één groot toeristisch en recreatief plangebied van te maken. Nu het rapport voortijdig bij de pers bekend is geworden, is besloten het rapport ook ter inzage voor de inwoners van de betrokken gemeenten te leggen. Vrijdagmorgen vanaf tien uur kan het rapport in de gemeentehuizen ter inzage worden gevraagd.

Al eerder waren er plannen om de als Middelsee samenwerkende gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel te laten fuseren met Leeuwarden. Leeuwarden heeft dan het gewenste platteland rondom de stad én een potentiële open verbinding met de Wadden- en Noordzee. Ontwikkeling van de beide Bildtdorpen tot ’Oude- en Nieuwebildtzijl aan Zee’ kan prachtig aansluiten bij het reeds vergevorderde project Holwert aan Zee, zo staat in het rapport. Enige jaren terug is de sluis van Oudebildtzijl, de Syl, weer in oude luister hersteld. Alleen het teruggraven van de eerdere sluis op Nieuwebildtzijl en een kanaal naar en door de zeedijk is nodig om na Holwert ook Oudebildtzijl aan Zee en in feite daarmee ook Leeuwarden aan  Zee te realiseren. Wel dienen dan nog twee zeedijken (kadijken) te worden aangelegd tussen de Deltadijk en de Oudebildtdijk, één ten oosten en één ten westen van Oudebildtzijl, waarmee de vloedhoogte van de Waddenzee wordt gekanaliseerd.

Nu de gemeente het Bildt per 1 januari 2018 bestuurlijk wordt opgeheven, verwachten de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden geen probleem met het trekken van een voor nu nog de gemeente het Bildt minder oostelijke gemeentegrens. Het voor het Bildt dreigende  conflict met een aantal huiseigenaren op Alde Leie is dan meteen opgelost. Ook voor het
onderbrengen van het dorpsgebied van Oudeen Nieuwebildtzijl bij de nieuwe gemeente Leeuwarden worden geen problemen verwacht omdat de inwoners voor winkelen en zwemmen al op Stiens en Leeuwarden zijn georiënteerd.

Met het verleggen van de gemeentegrens van de nieuwe gemeente Leeuwarden in westelijke richting, valt ook Vrouwbuurstermolen straks onder de gemeente Leeuwarden. In het rapport is de nieuwe gemeentegrens iets ten westen van het Roadpâd getrokken. Onder welke gemeente dan de opstallen van de Molenruiters vallen is nog niet duidelijk. Het ruiterbestuur oriënteert zich nog over welke gemeente de beste subsidieregeling heeft en de laagste onroerendgoedbelasting.

De samenstellers van het rapport zijn vooral zeer benieuwd naar de reacties van de burgers. Die kunnen vrijdagmorgen vanaf tien uur in de gemeentehuizen van Leeuwarderadeel en het Bildt reageren, persoonlijk op het gemeentehuis dan wel telefonisch: Stiens (058) 2576666 en St.-Anne (0518) 409234. Die reacties zijn met name ook belangrijk omdat vooral de  gemeenteraadsleden van het Bildt hechten aan inspraak en een uitspraak van de bevolking. Daarom wordt in het rapport ook de mogelijkheid tot het houden van een referendum genoemd.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl