Nieuws

’Lestich partijen op ien lijn te krijen’

Nog even geduld voor voedselbos Ouwe-Syl

Door de redactie van de Bildtse Post

Het duurt nog even voordat de werkgroep op Ouwe-Syl het zo gewenste voedselbos kan aanleggen. Een bureaucratische hobbel zorgt ervoor dat men nog niet los kan. Een motie van GemeenteBelangen om het proces te versnellen haalde het niet. Wethouder Jan Dijkstra beloofde dat eind dit jaar de schep in de grond kan. Hij komt over twee weken met een plan terug bij de raad.

Jan de Vries tijdens de raadsvergadering.

Door Gerard de Jong -  Eind 2016 werd op Ouwe-Syl het idee voor een voedselbos geboren. Het plan kreeg eind 2017 € 2000 subsidie van gemeente het Bildt, en ook Waadhoeke heeft al € 20.000 toegezegd. Toch kan er nog niet begonnen worden met de aanleg van het bos.

Ouwesylster Jan de Vries is aanjager van het project: “’t Plan loopt fast op ’t fait dat d’r meerdere pertijen over gaar motte. Om an de gang te kinnen motte d’r wat bomen kapt worre op de lokasy fan ’t foedselbos. ’t Gaat om ’n oud roilferkavelingsbossy met fooral sike essen. Die wille wij kappe, maar wy hewwe te krijen met de provinsjale Boswet. Die sait dat at je bomen kappe, je ergens âns bomen herplante motte, fan deselde inheemse soort. De gemeente siet hierfoor gyn mooglikheden. Der loopt ’t op fast.”

Volgens De Vries staat de werkgroep - met steun van het dorp - te trappelen. Dit vertelde hij ook aan de raad, waar hij donderdagavond insprak. “Wij hewwe met ’n klain maar enthoesjast ploechy dut plan opset. De plannen worre breed droegen. De gemeente is absolút fan goeie wil en dinkt met over oplossings. Maar ôns geduld wort àl op de proef steld. Wij wille graag los.”

Het duurt raadslid Kees Arendz (GB) allemaal veel te lang, terwijl het volgens hem makkelijk op te lossen is. “De gemeente (de pachter van de grond die in eigendom is van Staatsbosbeheer, red.) het nag nooit ’n fersoek skreven an Staatsbosbeheer dat Waadhoeke posityf tunover dut plan staat. Der loopt de stichting hyltyd teugen an. Die het gyn boadskip an strubbelings met Staatsbosbeheer. Derom roepe wij ’t kollezy op om foor 1 maart ’n briefy na Staatsbosbeheer te sturen: sêg dat ’t plan ôns segen het en fraag hur om toestimming,” zei Arendz, die hiervoor een motie indiende.

Wethouder Jan Dijkstra vroeg de raad om iets meer tijd. “Wij wolle allegear dat it ‘voedselbos’ der komt, mar wy rinne tsjin in pear problemen oan. Der binne wat tûkelteammen, it blykt lestich om alle partijen op ien lijn te krijen. Op 27 febrewaris komme wy mei in foarstel hjiroer nei de rie. Jou ús de romte om dit ta in goed ein te bringen.”

De motie van GB kreeg steun van de VVD en ChristenUnie, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. Wordt vervolgd over twee weken.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl