Nieuws

Nieuwe tentoonstellingen en educatieprojecten

Opwaardering voor Aerden Plaats

Door de redactie van de Bildtse Post

De Aerden Plaats op Oudebildtzijl heeft plannen voor een flinke opwaardering. De vitrines in het culturele bezoekerscentrum worden vervangen en de verlichting en het meubilair wordt vernieuwd. Daarnaast krijgt het archeologisch steunpunt een nieuw, eigen onderkomen in het winkelpand naast het centrum, dat door de Aerden Plaats gehuurd en verbouwd wordt.

Door Gerard de Jong -  Dat staat in het plan ‘TerpEnLand: Archeologie langs het Wad’, over de doorontwikkeling van de archeologische steunpunten langs de Waddenkust, in Winaam, Firdgum en Ouwe-Syl. Het Bildtse dorp heeft sinds 2000 een archeologisch steunpunt: aan de hand van bodemvondsten wordt inzichtelijk gemaakt hoe mensen zich hier door de eeuwen heen gevestigd hebben en hoe ze de oude zee bewoonbaar maakten. Na twintig jaar gaat men nu voor een grote ‘upgrade’.

Steunpunt in winkel - In de Aerden Plaats op Ouwe-Syl komen jaarlijks 6000 bezoekers. Een grote groep vrijwilligers - voor rondleidingen, lezingen, catering en archeologische bijeenkomsten - runt de plek. Het is een grote wens van de Aerden Plaats om het archeologisch steunpunt een eigen plek te geven.

“Momenteel staat het steunpunt in de centrale ruimte van de Aerden Plaats, deels klemgezet tussen de achterwand en ijzeren palen van het dak. Het steunpunt komt hierdoor niet goed tot zijn recht. De dorpswinkel, gehuisvest in hetzelfde pand als het bezoekerscentrum, staat sinds begin 2019 leeg. Per 1 december 2019 huurt, dankzij structurele subsidie van gemeente Waadhoeke, de Aerden Plaats deze ruimte erbij,” zo staat in het plan te lezen. Daar zal het steunpunt worden gevestigd, na een verbouwing.

Zo komt er energiezuinige verlichting voor de nieuwe vitrines (die nu een onpraktische hoogte hebben) en wordt de ruimte aangekleed met nieuwe kleuren en beeldmateriaal.

Gereedschapswand - De Aerden Plaats wil ook ‘spannendere’ tentoonstellingen houden. “De stenen van de Keuningsstreek zijn bijvoorbeeld uniek en de vuilnisbelt-vondsten uit St.-Anne spreken tot ieders verbeelding.
Dergelijke vondsten zijn te koppelen aan een specifiek pand/specifieke locatie met een mooi verhaal. Middels een oude kaart van het Bildt worden enkele plekken dan uitgelicht met foto’s en vondsten. Ook documenten zoals het schenkingsdocument van de Duitse vorst en het pamflet van de dijkbouw horen bij het verhaal van het Bildt, evenals grondmonsters van Zwarte Haan. Deze (interactieve) elementen worden nader uitgedacht met de hulp van specialisten op het gebied van vormgeving, expositiebouw, educatie en archeologie.”

Daarnaast denkt men aan een gereedschapswand met reconstructies. “Welke (slikwerkers-)gereedschappen en welke objecten namen de mensen mee die de Oudebildtdijk in 1505 in recordtijd konden opwerpen? Met een beetje geluk kunnen de replica’s worden aangevuld met echte scherven van gebruiksaardewerk of echte stukken gereedschap.”

Bildts bouwpakket - Ook komt er een grote tafel met kaartmateriaal en ruimte voor een ‘Bildts bouwpakket’ voor kinderen. “Op de tafel kan de historie van het Bildt in elkaar worden gezet met (kunststof) onderdelen. Denk aan een soort van Lego, waarbij je de Oudebildtdijk in drie of vier delen in elkaar kan zetten, gevolgd door boerderijen aan de ene kant en arbeidershuisjes aan de andere kant.”

Vaandel - In een muur in de Aerden Plaats zal ook het Patriottenvaandel van St.-Anna worden tentoongesteld. Het vaandel, uit 1785, heeft op beide zijden een spreuk: ‘Met Zwaard en Schild voor ’t Vrije Bildt’ en ‘Met Hart en Hand voor ’t Vaderland’. Door het vaandel in een ‘gat’ in de muur te plaatsen, zijn beide kanten straks zichtbaar.

De Aerden Plaats hoopt met de plannen een flinke slag te slaan en te moderniseren. Het centrum wil daarnaast in de toekomst nog meer gaan samenwerken met diverse (lokale) partijen als It Fryske Gea, de Witte Klok, fiets- en solexverhuur in St.-Anna, en eetcafé Het Graauwe Paard.

Ook de andere archeologische steunpunten in Firgdum en Winaam hebben hun eigen vernieuwingsplannen. De kosten voor het project bedragen € 187.000, geld dat o.a. aangevraagd wordt bij het IMF en Waddenfonds. De voorbereidingen zijn al in gang gezet, men hoopt het project begin 2022 te hebben afgerond.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl