Nieuws

Petitie voor behoud lijn 71 ruim 3200 keer getekend

Door de redactie van de Bildtse Post

Een petitie om buslijn 71 te behouden, is in een week tijd ruim 3200 keer ondertekend. De actie is opgezet door de gezamenlijke dorpsbelangen. Het is hen een doorn in het oog dat de buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet op de nominatie staat om te verdwijnen. Dit omdat de lijn niet is opgenomen in de nieuwe aanbesteding voor openbaar vervoer door provincie Fryslân.

Op een druk bezochte informatieavond in Ingelum op 24 februari - belegd door Gemeentebelangen Waadhoeke - uitten tientallen mensen hun zorgen over het verdwijnen van de buslijn. Bewoners en dorpsbelangen vrezen dat het verdwijnen van de buslijn de leefbaarbeid flink zal aantasten.

“Ook voor ouderen en minder mobiele reizigers zal het vervallen van de buslijn een grote achteruitgang zijn. Je kan niet verwachten dat ze vanuit Marsum 800-1000 meter lopen naar de Westergowei. Empatec uit Berltsum had laten weten dat hun medewerkers vanuit Harlingen en Leeuwarden nu voor de deur uitstappen. Dat moet voor deze groep zo blijven,” zo laat Geert Verf van dorpsbelang Marsum weten.

In een reactie liet gedeputeerde Avine Fokkens weten dat men “geen lege bussen” wil laten rijden. “We willen een openbaar vervoer dat aansluit bij wat deze tijd vraagt. Bijvoorbeeld de behoefte om snel en efficiënt van A naar B te gaan. Maar we willen met het openbaar vervoer ook de leefbaarheid op peil houden op het platteland.” Ze geeft ook aan dat naar aanleiding van inspraakreacties de minimumeisen nog kunnen worden aangepast.

De dorpsbelangen zijn er niet gerust op. Hun petitie was gisterochtend 3200 keer getekend. Ondertekenen kan nog tot 17 maart. Op die datum sluit het indienen van reacties op het concept Plan van Eisen van de provincie. De petitie, bij Avaaz, is te vinden door ‘Behoud buslijn 71 Noordwest Fryslân’ te googelen.

In de nieuwe provinciale aanbesteding openbaar vervoer 2022-2032 zal buslijn 71 door Berltsum verdwijnen. Dit geldt ook voor de dorpen Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum en Wier. (foto: Hieke Joostema)

Een volle Skerne Wybe in Ingelum op de door Gemeentebelangen belegde avond. (foto: Siebren van der Leij)

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl