Nieuws

Aftellen tot ‘De Kraak van de Kluis’ (1)

Piet Wikkes Hoekstra en Ulbe van Houten

Door de redactie van de Bildtse Post

Op zaterdag 26 september, om precies 19.43 uur, wordt de theaterbeleving ‘De Kraak van de Kluis’ opgevoerd. Het theaterstuk - geschreven door Hein Jaap Hilarides, geregisseerd door Sjoeke Marije Wallendal - kon vanwege corona niet in de openlucht opgevoerd worden, maar binnen. Om precies te zijn: in de huiskamer van iedereen die een kaartje koopt. Het stuk wordt live gestreamd via internet, en de bezoeker wordt een interactief, multimediale theaterbeleving beloofd. In aanloop naar de première licht de Bildtse Post enkele hoofdrolspelers en mooie verhalen uit, die te maken hebben met de overval op het bevolkingsregister van gemeente het Bildt, in 1943. Vandaag het eerste deel.

De achtste verzetsstrijder - Piet Wikkes Hoekstra was de achtste verzetsstrijder van de Liauckemagroep. Hij had mee zullen doen aan de overval op het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Maar op het allerlaatste moment kon hij niet mee.

‘Het plan voor de kraak van de kluis werd in de smederij van mijn vader bedacht,’ zo vertelt Bill Hoekstra, zoon van Piet Hoekstra, vanuit Nova Scotia in Canada. ‘Op de avond van de overval had de knokploeg zich hier verzameld. Maar onverwacht kregen hait en mem bezoek. Terwijl hait de bezoekers ontving, vertrok de verzetsgroep door de achterdeur. Hait kon zich niet meer bij de groep aansluiten en de kraak werd zonder hem gezet.’

Radio - Piet Hoekstra had een smederij op Nieuwebildtzijl en ook een radio. Bij toeval hadden de Duitsers ontdekt dat Piet naar de radio luisterde en de smid had gevangen gezeten in het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen.
Op wonderbaarlijke wijze was hij vrijgekomen. In de zomer van ’42 had een Duitse soldaat in de smederij namelijk een kopje thee gedronken. Deze soldaat had een goed woordje voor hem gedaan, waarna Piet naar huis had gemogen. Zijn verblijf in de gevangenis had hem echter erg anti-Duits gemaakt.

De verzetsgroep – met daarin dus ook Piet Hoekstra – die de overval op het bevolkingsregister pleegde, kreeg informatie van gemeentesecretaris Fokke Nieboer. Dit contact verliep via Piet Hoekstra. Hoekstra was getrouwd met Klaaske Lep en een zus van Klaaske was weer getrouwd met Ulbe van Houten. Van Houten en Nieboer woonden naast elkaar in St.-Annaparochie en kenden elkaar goed.

Gevaar dreigt van de Wehrmacht! - De schrijver Ulbe van Houten heeft dus ook een rol gespeeld bij het ontvreemden van het bevolkingsregister. Ulbe van Houten fungeerde als tussenpersoon tussen Piet Hoekstra en Fokke Nieboer, die de plattegrond van het gemeentehuis aan de verzetsgroep doorspeelde.

Daar kwam nog bij dat Ulbe van Houten een goede kennis was van de familie Bruinsma van Liauckema State bij Sexbierum. Bovendien heeft de schrijver een bijbel aan Lolle Rondaan gegeven. Van Houten kende dus alle hoofdrolspelers van de overval op het gemeentehuis. Zou Van Houten alle hoofdrolspelers aan elkaar hebben gekoppeld? Dat is op dit moment een open vraag en zal het misschien ook altijd blijven.

Desgevraagd schrijft zoon Hink van Houten uit Wommels: ‘In de laatste twee oorlogsjaren sliep hait regelmatig bij de achterburen, uit vrees voor de Grüne Polizei. Een paar keer had hij briefjes gekregen met de woorden: “Gevaar dreigt van de Wehrmacht!”’

Livestream-theater - Piet Wikkes Hoekstra en Ulbe van Houten waren hoofdrolspelers in het waargebeurde verhaal. Maar in ’De Kraak van de Kluis’, het livestream-theaterstuk, komen ze niet voor. Vanwege de corona moest het verhaal nogal worden ingedikt. Dat hun aandeel in de overval en de heldendaad van de jonge verzetsstrijders echter groot was, staat buiten kijf.
Info en kaarten: www.dekraakvandekluis.nl

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl