Nieuws

Pilot met Bildts voor nieuwe digitale infrastructuur kleine talen

Door de redactie van de Bildtse Post

De Bildtse taal is uitgekozen voor een pilot-project om een nieuwe digitale infrastructuur voor kleine talen en taalvariëteiten aan te leggen. Deze nieuwe infrastructuur moet een digitaal platform opleveren, waar kleine talen en dialecten een online woordenboek, apps voor de smartphone en veilige omgeving om de taal te kunnen bespreken op kunnen bouwen. Het project wordt ondersteund door de Taalunie.

't Bildts woordeboek.

Door Gerard de Jong

Het initiatief voor het nieuwe platform komt voort uit de afwijzing van de aanvraag voor een officiële taalstatus voor het Bildts, in 2017. Het Bildts kreeg niet de gewenste status, maar daar mocht het o.a. volgens de Taalunie niet bij blijven. Er moest in een andere vorm wel ondersteuning komen voor de Fries-Nederlandse contactvariëteiten, zoals het Bildts.

Daar wordt met dit nieuwe plan nu een begin mee gemaakt. Prof. dr. Hans Van de Velde, werkzaam bij de Fryske Akademy, is voorzitter van een nieuwe werkgroep die de pilot gaat lanceren. Daarin zitten o.a. ook prof. dr. Goffe Jensma (hoogleraar Friese taalkunde en meertaligheid), een vertegenwoordiger van de provînsje Fryslân, het Instituut voor de Nederlandse Taal, en wethouder in Waadhoeke Jan Dijkstra.

Online woordenboek

“We hebben het Bildts gekozen als casus voor de pilot,” vertelt Van de Velde. “Dat is niet toevallig. Na de afwijzing van de taalstatus vond iedereen dat het Bildts niet in de steek gelaten kon worden. We gaan nu kijken: wat kunnen we, wie doet er mee, en hoe kunnen we een structuur opzetten waar alle kleine talen en dialecten van kunnen profiteren?”

Het is duidelijk dat het Bildts digitaal een stevige inhaalslag moet maken. De roep om een digitaal woordenboek wordt steeds luider. Van de Velde: “Je wilt het woordenboek niet enkel als pdf op een site zetten, dat is niks. De manier waarop het papieren Bildts Woordeboek is ingevoerd in de database maakt het redelijk makkelijk om het online beschikbaar te maken. Dat is voor € 3000 wel te doen, daar moeten middelen voor te vinden zijn. Ook om er smartphone-apps op te bouwen, of om het via een applicatie voor iedereen beschikbaar te maken. Technisch gezien staat het licht op groen.”

Taalplatform

De nieuwe pilot moet dat mogelijk maken. Geld is er van de Taalunie, en Van de Velde is optimistisch dat de provincie ook een duit in het zakje zal doen. Maar naast geld voor programmeurs heeft hij vooral de input van de Bilkerts nodig. “Dat is ook de manier, denken wij. Veel kleine talen hebben enthousiaste stichtingen en mensen die zich inzetten voor de taal. Wij willen hen een taalplatform bieden waarop bijvoorbeeld woordenboeken, informatie over de taal, teksten en lesmateriaal te raadplegen zijn. Om dit te doen slagen willen we graag met de Bilkerts praten. Zij moeten dit dragen. We horen graag of Bilkerts zich hiervoor willen inzetten. Door mee te denken, om bepaalde taken uit te voeren, om Bildts materiaal te ontwikkelen of om data in te voeren.”

Van de Velde hoopt dat er een platform uitrolt dat door allerlei kleine talen, dialecten en variëteiten gebruikt kan worden. “Het moet een soort mal worden. Lokale taalorganisaties zijn vaak erg enthousiast, maar hebben niet altijd de technische expertise om een online woordenboek aan te kunnen bieden. Wij willen met ons platform ervoor zorgen dat zij kunnen doen wat ze moeten doen – zich met de taal bezighouden – zonder omkijken te hebben naar de digitale infrastructuur, die voor hen onderhouden wordt.”

‘Kunnen niet zonder de Bilkerts’

Volgens Van de Velde moet het platform ook een veilige plek zijn waar Bilkerts samen taalactiviteiten kunne ontplooien. “Er moet plek zijn voor variaties op een taal of dialect. Met de huidige middelen zijn die prachtig in kaart te brengen. Zo kun je gebruikers gemakkelijk zaken voorleggen, of bijvoorbeeld zinnen laten inspreken, zodat je de uitspraak van Bilkerts kunt vergelijken en ook in het woordenboek of in de leermiddelen opnemen.”

De pilot moet volgend jaar van start gaan. Van de Velde roept alle Bilkerts die mee willen denken en doen op zich te melden. “We zoeken uiteraard aansluiting bij de bestaande Bildtse instituten, maar hopen ook op medewerking van geïnteresseerde Bilkerts, jong en oud, man en vrouw. We kunnen dit niet zonder voeding vanuit het Bildt.”


Wie interesse heeft om mee te doen kan zich aanmelden via hvandevelde@fryske-akademy.nl

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl