Nieuws

Pilot Omgevingswet Noordwest-Friesland stopt

Door de redactie van de Bildtse Post

De provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en het Wetterskip hebben besloten om niet verder te gaan met de Pilot Omgevingswet. Nadat de Commerciële Club Noordwest-Friesland en de gemeente Harlingen eerder uit de Pilot stapten, bekeken de drie partijen hoe ze de Pilot konden voortzetten. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat hun organisaties zich beter kunnen richten op de invoering van de Omgevingswet.

De gemeenteraad van Waadhoeke uitte in oktober nog forse kritiek op wethouder Jan Dijkstra over het proefproject. Een motie van treurnis van VVD en Gemeentebelangen haalde geen meerderheid.

De Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland startte in juni 2018. Het doel van de Pilot was initiatieven die niet uitvoerbaar zijn binnen huidig beleid, uitvoerbaar te maken door te werken in de geest van de Omgevingswet. Dat bleek niet altijd eenvoudig, onder andere omdat de verwachtingen van de deelnemende partijen over de werkwijze en de doelen uit elkaar liepen.

In juni van dit jaar hebben de samenwerkende partijen de Pilot geëvalueerd. Na deze interne evaluatie hebben de partijen afspraken gemaakt voor het vervolg voor de pilot. Die afspraken waren voor de Commerciële Club onvoldoende basis voor verbetering, waarna zij in september besloten om uit de Pilot te stappen. De gemeente Harlingen gaf vervolgens in oktober aan ook geen onderdeel meer uit te willen maken van de Pilot.

“De afgelopen maand hebben de drie overgebleven overheden , samen met de commerciële club en gemeente Harlingen, verkend hoe ze de Pilot voort konden zetten. Gezamenlijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat de Pilot in de huidige vorm niet door kan gaan,” zo laat gemeente Waadhoeke weten. “De inschatting is dat het vinden van een nieuwe vorm veel tijd en energie gaat kosten. Daarvoor kiezen de deelnemers nu niet.
De gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en het Wetterskip moeten de Omgevingswet invoeren binnen de eigen organisatie en dat vraagt veel tijd en aandacht. Dat betekent dat de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland stopt.”

Er lopen nog enkele initiatieven binnen de pilot. De initiatiefnemers krijgen persoonlijk bericht over het eind van de pilot. Binnen de reguliere processen van de overheden wordt voor hen een passende oplossing gezocht.

Gemeente Waadhoeke in een persbericht: “Voor zowel de deelnemende partijen als de initiatiefnemers was het pilotjaar een intensieve en leerzame periode. Ondanks dat de pilot eerder stopt dan gepland mag de opbrengst van een jaar pilot zeker niet worden vergeten.
De deelnemende partijen weten elkaar makkelijker te vinden en zaken in een vroegtijdig stadium af te stemmen. Ook is veel ervaring opgedaan met de participatie bij initiatieven. Deze ervaringen nemen de organisaties mee bij de invoering van de Omgevingswet.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl