Nieuws

‘Platgemaaid’ parkje St.-Anna blijkt ecologisch beheer

Door de redactie van de Bildtse Post

Verbolgen reacties van enkele Stannebuurtsters bereikten vorige week deze krant: het Henk Hornstra-parkje, ten zuiden van St.-Annaparochie, was ‘platgemaaid’. De bijzondere biodiversiteit in het parkje zou geweld zijn aangedaan door gemeentewerken, dat rucksichtslos het gras en kruid had weggemaaid. Wethouder Jan Dijkstra kreeg er donderdag in de raad vragen over, en legde uit dat het maaien juist onderdeel van ecologisch verantwoord beheer is. Al gaf hij toe dat de gemeente dit beter moet communiceren.

Dit jaar was het gras aan de beurt om gemaaid te worden in het Henk Hornstra-park.

Door Gerard de Jong -  “Weg vlinderpopulatie, weg bijen, weg waterjuffers, weg margrieten, weg grassen, kaardenbollen, koekoeksbloemen, gevlekte waterorchissen en nog veel meer. Over wordt een beroep gedaan op mensen om zoveel mogelijk groen en bloemen te houden. Boeren en scholen proberen op educatieve wijze bloemstroken in te zaaien om de bijen, hommels en vlinders weer een kans te geven. Om niet te spreken van de vele vogels die daar weer op af komen. En wat gebeurt hier? Alles is platgemaaid!”

Het was één van de drie verbijsterde reacties die de redactie van deze krant vorige week ontving. De verontwaardiging over het ‘platmaaien’ van het Henk Hornstra-parkje – vernoemd naar de voormalig Bildts wethouder, Fryske Gea-man met een groot hart voor de natuur – was groot. Hoe kon dit gebeuren? Zeker nu er vorig jaar ook al zoiets was gebeurd?

Raadslid Wim Hokken van SAM Waadhoeke had de reacties ook meegekregen en stelde er donderdag tijdens de raadsvergadering vragen over. Wethouder Jan Dijkstra (FNP) was blij met die vragen, zo bleek. Want hij wilde graag uitleggen dat er niets verkeerd gegaan is, maar dat het maaien juist onderdeel is van ecologisch beheer van het parkje.

‘Fasearre meand’ - “Eins bin ik wol bliid mei de grutte belutsenheid en de protte reaksjes,” zei wethouder Dijkstra. “Dan kin ik útlizze dat hjir neat ferkeard gien is. It Henk Hornstra-park wurdt al tsien jier op ekologyske wize beheard en meand. Der wurdt hiel goed neitocht oer it ûnderhâld. Sûnt 2008 wurdt it parkje ‘fasearre meand’, yn stikjes. It iene jier wurdt it iene stikje meand, it oare jier wer in oar stikje. Der wurdt goed nei de fegetaasje sjoen, júst om it bioferskaat te stimulearjen.”

Dit jaar waren de grasstroken aan de beurt, zei Dijkstra, waardoor het op een kaalslag lijkt. “De gers-achtige fegetaasje wie dit kear oan bar, sadat bloeiende krûden mear de kâns krije. By de folgjende ronde wurdt wer in part fan de krûden meand, sadat se dêrnei fierder groeie kinne. Der sit in hiele gedachte achter, ek om it seizoen foar ynsekten te ferlingjen om iten fine te kinnen.”

Beter communiceren - Dijkstra gaf wel toe dat de communicatie hierover beter kan. Volgens de wethouder zou een communicatieplan in werking zijn getreden, ware het niet dat de coronacrisis daar tussendoor kwam. Dijkstra wil bordjes in de bermen plaatsen, en er wordt gewerkt aan een website waarop het ecologisch beheer van parkjes en bermen in de gemeente verduidelijkt wordt. Maar: “It wurk is echt útfierd sa’t dat úttocht is, om it bioferskaat te stimulearjen.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns