Nieuws

Pluktuin reikt cheques uit na succesvolle bloemenpluk

Door de redactie van de Bildtse Post

Het idee ontstond spontaan, nog voor de coronapandemie uitbrak: een bloemenzee langs de Kouweweg, waar naar hartenlust geplukt kon worden. Voor het goede doel: vrijdag konden de initiatiefnemers voor in totaal € 10.500 drie cheques uitreiken. Feugelwacht ’t Oud Bildt was één van de goede doelen, en zeer blij met de € 3000.

V.l.n.r.: Hein Jaap Hilarides (Rotary Leeuwarden Oldehove), en Feugelwacht-mannen Wim Ooiman, Piet Haarsma en Bauke Tuinhof. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong


“Feugelhokkys, ônder meer foor mosken, ’n stikminnig ainekorven, ’n plasdraspomp foor de waaiefeugels...” Bauke Tuinhof van Feugelwacht ’t Oud Bildt noemt een heel verlanglijstje op van zaken die ze kunnen aanschaffen met de bijdrage van Plukgeluk, de pluktuin die dit jaar voor het eerst in bloei stond, tegenover initiatiefnemer Gerlof Rienks langs de Kouweweg. “Dat geld komt goed telânde!”

800 plukkers

Plukgeluk was een idee van Gerlof Rienks en Rotary Leeuwarden, waar de Bildtse agrariër bij aangesloten is. Deze zomer werd zo’n 1300 m2 aan bloemen geplukt. Betalende plukkers konden naar hartenlust en eigen inzicht een boeket bloemen samenstellen. Dat werd massaal gedaan: een kleine 800 plukkers toog naar de Kouweweg. Naast de € 3000 voor de Feugelwacht, werden er cheques uitgereikt aan wooninitiatief Ús Dream (€ 3750) en Voedselbank Leeuwarden (€ 3750)

‘Lirise Luwters’

“’t Is prachtig slaagd,” zegt Gerlof Rienks, die tevreden terugkijkt op de actie. Hij acht de kans bovendien groot dat er een vervolg komt, met nog meer bloemen. “En mooglik komt d’r ’n simpoasium bij, befoorbeeld.”

Het viel Hein Jaap Hilarides, bestuurslid van stichting Plukgeluk, op dat de pluktuin zo goed aansloeg bij mensen uit de stad. “Luwt fon ’t geweldig. Wij hadden hier geregeld mînsen út de stâd te plokken. Se kwammen derna ok weer werom, om over ’t Bildt te fytsen. ’t Fiel mij echt op hoe lirys sij waren, ’t waar echt fekânsy foor hur.”

Pluktuin-honing

Feugelwacht ’t Oud Bildt telt zo’n 150 leden. Naast het geldbedrag zijn zij blij met de extra biodiversiteit. “Wij souwen niet raar opkike at d’r ankem jaar ’n kikedief of kiewyt tussen de blommen nestelt.” Ze zijn schaars op het Bildt, maar een fazant of patrijs zou komend jaar tussen de bloemen door het melde-onkruid kunnen opeten.

Ook de bijen en insecten hadden veel profijt van de bloemen. Imker Arjen Hoogland zette twee bijenkasten in het bloemenveld. Dat leverde liefst veertig potjes pluktuin-honing op. Die zijn voor € 7,50 te koop.

Plukgeluk-honing. (foto: Jan Bonefaas)

Johannes Osinga (Rotary Leeuwarden Oldehove, links) reikt de cheque voor stichting Ús Dream uit aan Jostein van der Zee (r.) uit St.-Annaparochie.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl