Nieuws

Proefvakken met innovatief asfalt op zeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan

Door de redactie van de Bildtse Post

In de zeedijk tussen Westhoek en Zwarte haan liggen drie ‘gaten’ van 1500 m2. Op de Noorderpier bij Harlingen nog eens drie. Het betreffen proefvakken die gefreesd zijn voor het onderzoek naar asfaltbekleding van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W), een samenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen. Lang zullen de vakken overigens niet zichtbaar zijn, want ze worden vanaf deze week gevuld met verschillende innovatieve asfaltmengsels en overlagingen.

Nieuw asfalt zeedijk (foto: Jan Bonefaas)

In het voorjaar zette Wetterskip Fryslân, trekker van dit onderzoek, de vraag uit in de markt: ‘Zijn er innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies of aanbrengtechnieken die onze zeedijk sterker maken en klaar voor de toekomst?’. Aannemersbedrijven Boskalis, Abbink Terschelling, Heijmans en Strukton Civiel reageerden. Zij hebben oplossingen aangedragen die onder meer inzetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen, en verlenging van levensduur. De komende jaren worden de proefvakken gemonitord.

‘Mooi praktijkvoorbeeld’ - Op woensdagochtend 11 september kwamen onderzoekers, aannemers, waterschappers en vertegenwoordigers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bijeen om kort de oplossingen met elkaar te delen en een kijkje te nemen bij de proefvakken.

Dagelijks Bestuurder van Wetterskip Fryslân, Bé de Winter, heette allen welkom en onderstreepte het belang van samenwerking tussen waterschappen, onderzoeksinstellingen en de markt. Goitske de Vries van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ging in op het landelijke belang van innovaties. Het POV-W onderzoek naar asfaltmengsels is een mooi praktijkvoorbeeld, zo stelde ze. Hun enthousiasme werd gedeeld door vertegenwoordigers van de vier aannemersbedrijven die allen de eigen oplossingen kort toelichtten. Het onderzoek naar asfaltbekleding vindt plaats vanuit de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Meters maken - De POV-W wordt gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is een alliantie van alle Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Door zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren moet de komende jaren 1.100 kilometer aan dijken worden versterkt.

Innovatie is essentieel om dijken sneller, goedkoper en beter te maken. Nieuwe kijk op asfaltbekleding Samenwerking en innovatie zijn ook noodzakelijk waar het asfaltbekleding betreft. Ruim 500 kilometer Nederlandse dijk is (gedeeltelijk) geasfalteerd. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekledingen op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Vanuit het POV-W onderzoek hopen we te komen tot een goede basis voor een sterkere en duurzamere asfaltbekleding.

Verantwoord testen - Om tot verbeteringen te komen zijn binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI bevat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkelt om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te kunnen stellen.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl