Nieuws

Proefvakken nieuwe dijkbekleding tussen Westhoek en Zwarte Haan

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Wetterskip Fryslân gaat negen proefvakken op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan gebruiken om een innovatieve asfaltbekleding te testen.

In december 2018 ontving Wetterskip Fryslân in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) een beschikking vanuit het  Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Daarmee staat het licht op groen voor het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op een echte zeedijk. Wetterskip Fryslân, een van de deelnemende waterschappen aan de POV-W, treedt als opdrachtgever op voor dit onderzoek. Het Wetterskip stelt negen proefvakken beschikbaar op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan. Marktpartijen worden  uitgenodigd om deze vakken komende zomer te vullen met asfaltinnovaties.
Bé de Winter, DB-lid Wetterskip Fryslân: ”In deze praktijkproef zoeken wij de samenwerking op met marktpartijen. Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daar zit gespecialiseerde kennis. Wij hebben een stuk zeedijk waarop we aan de buitenzijde veilig en  verantwoord stukken bestaand asfalt kunnen vervangen door nieuwe asfaltmengsels en asfaltconstructies en met nieuwe aanbrengtechnieken. De  omende jaren houden we nauwlettend in de gaten hoe deze proefvakken zich houden.”
’Vernieuwing is nodig’ - ”Op ruim 500 kilometer Nederlandse dijk ligt asfaltbekleding. Asfalt werd in het verleden vaak gebruikt, omdat het sterk, relatief  goedkoop en snel aan te leggen was. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels  afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd.
Om te komen tot verbeteringen van asfaltdijkbekleding, is behoefte aan innovatie,” zo laat het Wetterskip weten. ”Daarbij kan gedacht worden aan andere  samenstellingen van het asfalt, asfaltconstructies waarbij bijvoorbeeld ook ondergrond en slijtlaag worden meegenomen, en de wijze van aanbrengen.”
Verantwoord testen - Om tot verbeteringen te komen is binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met de Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI bevat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de  beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkelt om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te stellen.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl