Nieuws

Raad fan Europa: ‘Ryk mot opnij na pesisy Bildts sien’

Door de redactie van de Bildtse Post

Nederland mot opnij na de pesisy fan ’t Bildts sien. Dat staat in ’n brief die’t de Raad fan Europa na de Nederlânse regering stuurd het. Neffens de Raad sou Den Haag hur beslút om ’t Bildts niet as taal te erkinnen heroverwege motte.

Deur Gerard de Jong - De anbefeling staat in ’n kritys rapport fan de Raad fan Europa út Straatsburg, dat de naleving fan ’t Europees Handfest foor Minderhydstalen in de gaten hout. Naast dat se fine dat ’t Frise onderwiis beter mot, hewwe se ok oog foor ’t Bildts.

In 2017 worde ’n anfraag om ’t Bildts as offisjele taal erkinne te laten deur Den Haag nag ôfwezen. De ‘zorgen van de sprekers van ’t Bildt’ worden erkind, maar dat is wat de Raad fan Europa angaat niet genog.

“De taalkundige situatie van ’t Bildts kan op diverse manieren worden geïnterpreteerd. Het kan worden gezien als een variant van het Nederlands, een variant van het Fries, een vermenging van Nederlands en Fries, en, omdat het elementen bevat die noch naar het Nederlands, noch naar het Fries te herleiden zijn, als een op zichzelf staande taal,” soa skriift de Raad an de regering.

“Omdat 't Bildts echter van oudsher op het grondgebied van Nederland aanwezig is en gebruikt wordt door mensen die zich hebben georganiseerd op basis van Bildts als identiteitstaal, vraagt de expertcommissie de regering van Nederland om haar besluit in samenwerking met de sprekers te heroverwegen.”

De Raad fan Europa wil ankem jaar ’n brief fan de regering over hoe’t se deuze anbefelings oppakke sille.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl