Nieuws

Raad Waadhoeke wil meer windmolens toestaan

Door de redactie van de Bildtse Post

Als het aan de raad van Waadhoeke ligt, komt er meer ruimte voor windmolens in de gemeente. Een meerderheid (CDA, CU, SAM, VVD) is voor meer dorpsmolens, en wil windturbines met een tiphoogte van 120 meter toestaan in het buitengebied. FNP en GemeenteBelangen zijn hier fel op tegen. De raad droeg het college donderdag op deze wensen kenbaar te maken aan de provincie, als zienswijze op de ontwerp-Verordening Romte.

Door Gerard de Jong - Het initiatief voor de zienswijze kwam van het CDA. “Het provinciaal windmolenbeleid werkt belemmerend,” zei Tjerk Winia van die partij donderdag. “Als we op voorhand meer windenergie op slot zetten blijven we op het niveau van twintig jaar geleden. We moeten juist nu een open discussie bevorderen en meer ruimte aan windenergie bieden, op locaties die door de omwonenden gedragen worden. Sta de uitbreiding van dorpsmolens toe en schrap de saneringsbepaling. Dit is nodig om Waadhoeke in 2040 energieneutraal te maken.”

‘Zet ons niet op slot’ - Het CDA kreeg steun van VVD, CU en zelfs SAM Waadhoeke. Raadslid Wim Hokken: “We zijn geen voorstander van molens in het buitengebied, maar het is tijd om een signaal af te geven aan de provincie: zet ons niet op slot. Dit is geen groen licht om ongebreideld maar molens te plaatsen, maar om met de bewoners te kijken waar dat kan.”

‘Verrommeling’ - GemeenteBelangen, FNP en Fraksje Hoekstra reageerden fel op de motie van het CDA c.s. Klaas Rodenburg (GB): “Wij zijn tegen de verrommeling van het landschap. Meer solitaire molens wordt een groot probleem.” Haaye Hoekstra - onlangs uit de FNP gestapt - verbaasde zich over het feit dat SAM Waadhoeke achter de mogelijkheid van 120 meter hoge “superwynmûnen” staat. Ook Hans Nauta (FNP) waarschuwde voor verrommeling. “Wy hawwe in kwetsber lânskip. Dit soe it fersmoargje. As jo no in frijbryf jouwe, krije jo wyldgroei. Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk.”

Wethouder Jan Dijkstra vond de motie vooral prematuur. Hij wees erop dat Waadhoeke juist bezig is om samen met de bewoners te praten over de visie van Waadhoeke over windmolens en energie. Een meerderheid van de raad nam de motie echter aan, zodat het college deze zienswijze bij de provincie moet inbrengen.

Het Bildt altijd tegen - Gemeente het Bildt is altijd fel gekant geweest tegen de komst van (super)windmolens. In 2014, toen er plannen waren voor zeven megawindturbines van 120 tot 160 meter hoog langs de Hamerenweg, kwamen bewoners en politiek met succes in actie om dit te keren.

In juni 2014 sprak de Bildtse gemeenteraad zich met een motie unaniem uit tegen de komst van nieuwe windmolens op het Bildt. Ook de partijen CDA, VVD, PvdA en Werkgroep het Bildt - waarvan meerdere raadsleden nu in de raad van Waadhoeke zitten - schaarden zich achter de motie van Frije Bilkerts die stelde dat “groate wynmôlns niet op ’t Bildt passe”.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl