Nieuws

Geduld raad met aanleg glasvezel raakt op

‘Rap ynternet is fan libbensbelang’

Door de redactie van de Bildtse Post

Bij Dronryp en omstreken is na de zomervakantie een begin gemaakt met de voorbereidingen om glasvezel aan te leggen. Kabelnoord heeft in augustus een extra aannemer aangetrokken om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te versnellen. Toch blijft er veel onduidelijkheid over wie wel en wie niet aangesloten wordt, zeker nu sommige aanmelders te horen hebben gekregen dat hun adres ‘te duur’ is. Het geduld van enkele raadsleden raakt echter op.

Kabelnoord gaat in Waadhoeke, net als in de rest van de provincie, glasvezelinternet aanleggen. Met de provincie is afgesproken dat minimaal 90% van de doelgroep in 2021 is aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk in het buitengebied van Fryslân.

Het bedrijf maakte zelf eind augustus bekend dat er meer mankracht nodig is om de aanleg van glasvezel in het buitengebied in Waadhoeke en Harlingen volgens afspraak in 2021 te kunnen afronden. De Dokkumer kabelaar heeft daarom een extra aannemer ingeschakeld, Euronet Infratechniek uit Apeldoorn, dat begin deze maand begonnen is met de schouw en eerste voorbereidende werkzaamheden.

‘Bot teloarstellend’ - Bert Vollema, fractievoorzitter van de FNP, nam donderdag tijdens de raad geen blad voor de mond: “Mei in soad bombaarje is oankundige dat der glêsfezel oanlein wurde soe yn it bûtengebiet, mar it is in grutte janboel wurden. It wie net dúdlik wa’t oansluten wurde koe, en no docht bliken dat earder wol goedkarde adressen dochs gjin glêsfezel krije kinne. Dat is bot teloarstellend.”

Vollema doelt hier op wat Kabelnoord ‘superwitte adressen’ noemt, adressen die voor de kabelaar te duur zijn om aan te leggen. Het bedrijf heeft de betreffende mensen per brief op de hoogte gesteld.

‘Zorgelijke signalen’ - “In goeie ynternetferbining is fan libbensbelang foar de leefberens yn ús gemeente, dat is troch koroana allinnich mar mear ûnderstreke,” vervolgde Vollema. “It is gjin lúkse mar ien fan de rânebetingsten. Wy kinne de takomst net yn mei in typmasine en in fjildtillefoan mei slinger. Der moat gau dúdlikheid komme.”

Wethouder Caroline de Pee zei de zorgen te delen. “De vraagbundeling is niet goed verlopen. Maar onze rol hierin is vrij beperkt,” aldus de wethouder, die zegt ‘zorgelijke signalen’ te hebben ontvangen. “Maar de regie ligt bij de provincie.” Vollema vroeg De Pee alles in het werk te stellen om er alsnog voor te zorgen dat heel Waadhoeke zich op glasvezel kan aansluiten. Kabelnoord was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl