Nieuws

Rustig weekend St.-Jacob na maatregelen tegen overlast

Door de redactie van de Bildtse Post

Plaatselijk belang en de gezamenlijke verenigingen van St.-Jacob deden vorige week een klemmend beroep op de dorpsbewoners, en dan vooral de jeugd: het moet afgelopen zijn met de overlast. Het dorp wordt al tijden geplaagd door groepjes jongeren die zich bij de Groate Kerk verzamelen en stennis schoppen. Het ‘moreel appel’ heeft in ieder geval afgelopen weekend geholpen: het was rustig op het dorp. Zaak nu om niet te verslappen en de aandacht er vol op te houden, aldus Oene Krist van Plaatselijk Belang.

Door Gerard de Jong - Vernielingen, het afsteken van vuurwerk, knetterende uitlaten: St.-Jacob heeft schoon genoeg van de overlast door groepjes jongeren. Vooral ’s avonds en in de weekenden, tot soms diep in de nacht, zorgde de overlast voor schade en slapeloze nachten. Voor de gezamenlijke verenigingen was de maat vol. Vorige week werd een brief verspreid met een dringende oproep: maak het probleem thuis bespreekbaar. Ook werd aangekondigd dat er cameratoezicht komt op het plein.

“Ik tink dat der oan in hiel soad keukentafels oer sprutsen is it ôfrûne wykein,” zegt Oene Krist van Plaatselijk Belang, “en dat wie krekt ús bedoeling.” Met spanning keek hij uit naar de eerste zaterdagavond na het verspreiden van de brief en de daaropvolgende media-aandacht. Het bleef rustig. “Ik haw bêst sliept. Wy hawwe gjin groepkes jongerein mear sjoen op it plein.” Dat is voor de omwonenden, en vooral ook de oudere bewoners van het naastgelegen Loazjemint, een hele opsteker.

Het zijn niet alleen jongeren uit St.-Jacob. Ook jongeren - en volwassenen, de overlast kwam soms van ruim veertig man, variërend in leeftijd van 13 tot 35 jaar - uit omliggende dorpen kwamen naar het dorp. “Wy tinke dat se elkoar fia app oproppe: ‘Kom mar yn St.-Jabik, hjir is wat te rêden’. It koe echt net mear sa. Lûde muzyk, fjoerwurk ôfstekke, razerij... It kin lang goed gean, wy hawwe der ek begryp foar dat de jongerein, seker yn coronatiid, in plak hawwe moat. Mar der is altyd in omslachpunt: dan eksplodearret it en wurdt de boel op stelten setten.”

Tijd voor maatregelen dus. Er komt cameratoezicht bij de Groate Kerk, ’t Beerdhuus en de sportvelden, “mei skerpe bylden der’t jo drekst mei nei de plysje stappe kinne,” zegt Krist. Er is nauw overleg met de politie, maar volgens Krist wil het dorp het vooral zelf oplossen. “Mar wat wol nedich is: meld it. Belje de plysje by oerlêst. Doare jo dat net mei de eigen namme te dwaan, dan mei dat ek anonym. Mar meld it, oars bliuwt it ûnder de radar en kin de plysje ek neat begjinne.”

Plaatselijk Belang zal de dorpsbewoners binnenkort informeren over het (anoniem) melding doen van overlast, zodat de overlast precies in kaart wordt gebracht. “Te faak wurdt melding dwaan noch sjoen as ferklikkerij. Mar as der lûdsoerlêst is, as der yn it holst fan de nacht fjoerwurk ôfstutsen wurdt, dan kin dat gewoan net en moat it melden wurde.”

Overigens merkt Krist dat een deel van de jeugd er zelf ook klaar mee is. “Ek hjir jildt: it is in lytse groep dy’t it foar de oaren ferpest. Ik haw jongeren sprutsen dy’t sizze: ‘Hingje mar kamera’s op, wy binne der klear mei!’ Sy wurde as jongerein sa ek oer ien kaam skeard. De measten, dy’t har goed gedrage, bale hjir ek fan.”

Afgelopen weekend bleef het rustig. Een hele opluchting, maar, zegt Krist: “Wy binne der noch net. Wy moatte no trochpakke, sadat it net wer werom komt.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl